🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Dopyt po fyzickom zlate narastá

Dopyt po fyzickom zlate narastá

Záujem investorov aj centrálnych bánk po fyzickom zlate v poslednom období rastie. V treťom kvartáli 2018 stúpol dopyt po kove na 964,3 tony. Vychádza to zo správy Svetovej rady pre zlato, podľa ktorej ide o medziročné navýšenie o 6,2 tony.

Investori boli k nákupu drahého kovu motivovaní najmä priaznivými cenami v dôsledku kolísania akciových trhov a poklesu hodnoty niektorých lokálnych mien. Celkovo dopyt po investičných zlatých zliatkoch a minciach medziročne vzrástol o 28 percent na 298,1 tony. V Číne dopyt po fyzickej komodite stúpol o 25 percent na 86,5 tony.

Výrazne svoje nákupy navýšili nielen samotní spotrebitelia, ale aj centrálne banky, ktorých zvyšovanie rezerv bolo najvýraznejšie od posledného kvartálu 2015. Ruská centrálna banka navýšila zlaté rezervy o 92,2 tony na celkový objem 2-tisíc ton. Podľa združenia popredných ťažiarov sveta World Gold Council momentálne vlastní okolo 17 percent svetových rezerv. Dôvodom rýchleho zvyšovania zásob je snaha krajiny o zbavenie sa závislosti na americkom dolári.

Okrem toho do rezerv drahého kovu investovalo aj Turecko, ktoré nakúpilo ďalších 18,5 tony. Momentálne tak banka v zásobách drží 258,6 tony zlata. Poľsko nakúpilo 13,7 tony drahého kovu a navýšilo tak zásoby na 116,7 tony. Maďarsko dosiahlo historicky najvyššiu hodnotu zlatých zásob za posledných 28 rokov a momentálne vlastní 31,5 tony zlata.

Opačnú stratégiu zvolila Česká národná banka, ktorá v poslednom štvrťroku predala 0,5 tony komodity a vlastní tak menej ako desať ton.  Aj Nemecko predalo 0,2 tony, lenže v rezervách drží viac ako 3-tisíc ton.

Záujem stúpal aj po zlatých šperkoch. Za posledný kvartál celosvetovo vzrástol o 6 percent na 535,7 tony. Prepad dopytu zaznamenalo v polovici augusta iba Turecko po tom, čo hodnota tureckej líry voči americkému doláru  klesla na historické minimá.

O 2 percentá stúpol aj objem vyťaženého zlata, ktorý dosiahol 873,5 tony. Najvýraznejšie stúpla ťažba v Mali o 34 percent, v Papue-Novej Guinei o 25 percent, v Kanade o 13 percent a v USA dosiahlo navýšenie 9 percent.

Tretí kvartál 2018 však nebol pozitívny pre obchodovateľné podielové fondy (ETF), ktoré zaznamenali odliv finančných prostriedkov v ekvivalente 103,2 tony kovu, zatiaľ čo pred rokom dosahovali prílev vo výške 13,2 tony. September bol štvrtým mesiacom, v ktorom odliv prostriedkov v týchto fondoch klesal, no v októbri sa trend otočil a ETF zaznamenávali globálny prílev investícií.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.