Dopyt po fyzickom zlate narastá

Dopyt po fyzickom zlate narastá

Záujem investorov aj centrálnych bánk po fyzickom zlate v poslednom období rastie. V treťom kvartáli 2018 stúpol dopyt po kove na 964,3 tony. Vychádza to zo správy Svetovej rady pre zlato, podľa ktorej ide o medziročné navýšenie o 6,2 tony.

Investori boli k nákupu drahého kovu motivovaní najmä priaznivými cenami v dôsledku kolísania akciových trhov a poklesu hodnoty niektorých lokálnych mien. Celkovo dopyt po investičných zlatých zliatkoch a minciach medziročne vzrástol o 28 percent na 298,1 tony. V Číne dopyt po fyzickej komodite stúpol o 25 percent na 86,5 tony.

Výrazne svoje nákupy navýšili nielen samotní spotrebitelia, ale aj centrálne banky, ktorých zvyšovanie rezerv bolo najvýraznejšie od posledného kvartálu 2015. Ruská centrálna banka navýšila zlaté rezervy o 92,2 tony na celkový objem 2-tisíc ton. Podľa združenia popredných ťažiarov sveta World Gold Council momentálne vlastní okolo 17 percent svetových rezerv. Dôvodom rýchleho zvyšovania zásob je snaha krajiny o zbavenie sa závislosti na americkom dolári.

Okrem toho do rezerv drahého kovu investovalo aj Turecko, ktoré nakúpilo ďalších 18,5 tony. Momentálne tak banka v zásobách drží 258,6 tony zlata. Poľsko nakúpilo 13,7 tony drahého kovu a navýšilo tak zásoby na 116,7 tony. Maďarsko dosiahlo historicky najvyššiu hodnotu zlatých zásob za posledných 28 rokov a momentálne vlastní 31,5 tony zlata.

Opačnú stratégiu zvolila Česká národná banka, ktorá v poslednom štvrťroku predala 0,5 tony komodity a vlastní tak menej ako desať ton.  Aj Nemecko predalo 0,2 tony, lenže v rezervách drží viac ako 3-tisíc ton.

Záujem stúpal aj po zlatých šperkoch. Za posledný kvartál celosvetovo vzrástol o 6 percent na 535,7 tony. Prepad dopytu zaznamenalo v polovici augusta iba Turecko po tom, čo hodnota tureckej líry voči americkému doláru  klesla na historické minimá.

O 2 percentá stúpol aj objem vyťaženého zlata, ktorý dosiahol 873,5 tony. Najvýraznejšie stúpla ťažba v Mali o 34 percent, v Papue-Novej Guinei o 25 percent, v Kanade o 13 percent a v USA dosiahlo navýšenie 9 percent.

Tretí kvartál 2018 však nebol pozitívny pre obchodovateľné podielové fondy (ETF), ktoré zaznamenali odliv finančných prostriedkov v ekvivalente 103,2 tony kovu, zatiaľ čo pred rokom dosahovali prílev vo výške 13,2 tony. September bol štvrtým mesiacom, v ktorom odliv prostriedkov v týchto fondoch klesal, no v októbri sa trend otočil a ETF zaznamenávali globálny prílev investícií.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.