Draghi (ECB) hovoril o „energickej“ inflácii, euro reaguje vzostupom

Draghi (ECB) hovoril o „energickej“ inflácii, euro reaguje vzostupom

Prezident ECB zdôrazňuje zrýchlenie miezd. Opätovne potvrdzuje zachovanie úrokových sadzieb do leta 2019. Euro sa po vyhlásení  dostalo blízko úrovne 1,18 dolára, výnosy dlhopisov stúpajú.

Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) v pondelok oznámil Európskemu parlamentu, že relatívna jadrová inflácia v eurozóne silno ožíva a povedal, že je presvedčený o pokračovaní rastu miezd, pričom podčiarkuje že tento vývoj znamená zachovanie sadzieb na súčasnej úrovni aspoň do budúceho leta.

Výnosy štátnych dlhopisov v eurách stúpli následne po vyhláseniach pána Draghiho vo Výbore pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu. Prezident ECB poukázal na to, že rast miezd v eurozóne sa v druhom štvrťroku zrýchlil na 2,2 % v porovnaní s 1,5 % v roku 2017.

Očakáva sa, že jadrová inflácia v nadchádzajúcich mesiacoch bude naďalej rásť, keďže sprísnenie trhu práce vyvoláva tlak na rast miezd. Jednotná mena sa na krátku dobu vrátila k hranici 1,18 USD po tom čo výnos nemeckého desaťročného dlhopisu, referenčný údaj pre dlhopisové trhy eurozóny, sa vrátil nad 0,5 %, čo je najvyššia hodnota od júna. Rast miezd bude pokračovať a to môže byť hlavným motorom poklesu trhov s dlhopismi.

Trhové očakávania vývoja inflácie tiež reagovali: päťročná miera inflácie, najsledovanejší barometer týchto očakávaní, sa zvýšila na viac ako 1, 7 %. Draghi tiež potvrdil záväzok ECB ponechať úrokové sadzby na súčasnej ultra-low úrovni minimálne do leta roku 2019.

Po svojom najnovšom zasadnutí v oblasti menovej politiky dňa 13. septembra ECB oznámila ukončenie programu spätného odkúpenia dlhopisov vo výške 2,6 bilióna eur do konca roka, aby udržala svoje kľúčové sadzby na súčasnej úrovni.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.