🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Ekonomika eurozóny zostáva dynamická aj po dosiahnutí rastového vrcholu

Ekonomika eurozóny zostáva dynamická aj po dosiahnutí rastového vrcholu

Nemecko, Holandsko a štáty Pyrenejského polostrova udržali v druhom štvrťroku eurozónu v stave stabilného rastu (+ 0,4 %). Ročná miera sa pritom priemerne pohybovala na hodnote + 2,2 %. Zdá sa, že obchodná vojna nemá tak znateľný dopad, ako sa očakávalo.

Nemecko si zaslúži prvý titul. V druhom štvrťroku zaznamenal solídny rast vo výške 0,5 %. Verejná a súkromná spotreba, podporovaná rastom miezd a vytváraním pracovných miest, ako aj investíciami, sa osvedčili ako dobré motory rastu. Francúzsko a Taliansko, druhá a tretia ekonomika eurozóny zaznamenala rast iba +0,2 %.

Prekvapením je Holandsko, ktoré zaznamenalo za druhý kvartál aktivitu na úrovni 0,7 %. Napriek atmosfére plnej neistoty, ktorá pretrváva v posledných mesiacoch kvôli všeobecnej obchodnej vojne, vývozy do značnej miery viedli k rastu Holandska. Negatívny dopad sadzieb a odvetných opatrení Donalda Trumpa predstavuje iba 0,05 % svetového HDP. Dohoda dosiahnutá na konci júla medzi predsedom Európskej komisie Jeanom Claudom Junckerom a Donaldom Trumpom zmrazila riziko zvýšenia ciel na európske automobily.

Portugalsko pokračuje vo vzkriesení s viac ako úctyhodným rastom +0,5 % po + 0,4 % v prvom štvrťroku na základe dvoch pilierov: oživenie zahraničného obchodu a oživenie domáceho dopytu. Tieto piliere zvýšili rast eurozóny, ktorý v druhom štvrťroku zaznamenal nárast o 0,4  % (namiesto 0,3 % v prvom odhade). Rast v eurozóne dosiahol za posledných dvanásť mesiacov 2,2 % (oproti 2,5 % na konci prvého štvrťroka).

Je to veľmi uspokojivý výsledok vzhľadom na potenciálny rast, ktorý je na úrovni 1 %. Zrýchlenie zaznamenané v minulom roku bolo výnimočné a nebolo udržateľné. Súčasná úroveň, ktorá vytvára pracovné miesta, je však udržateľná. Najmä preto, že rast je „zdravý“ a je tvorený z domáceho zdroja, ktorý sa prejavuje nárastom spotreby a vonkajších zdrojov.

Jedným zo spôsobov, ako tento rast udržať, je ovládanie nemeckej páky. Rast Nemecka sa naďalej príliš spolieha na dopyt iných ekonomík. Týmto spôsobom tretie alebo štvrté svetové hospodárstvo musí byť zdrojom značného dopytu. To je podmienka, aby sa eurozóna  mohla považovať za silnú. Prebytok bežného účtu Nemecka predstavuje 10 % HDP. Nemecká obchodná a priemyselná komora, DIHK, však požaduje väčšie verejné investície. Hoci domáci dopyt a stavebný boom naďalej podporujú domáci trh, podľa DIHK to však nestačí vzhľadom na neisté medzinárodné prostredie.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.