Eurozóna: Pokles priemyselnej produkcie silnejší ako sa očakávalo

Eurozóna: Pokles priemyselnej produkcie silnejší ako sa očakávalo

Priemyselná produkcia eurozóny klesla v júli už druhý mesiac za sebou a pokles bol výraznejší ako sa očakávalo, čo by mohlo znamenať spomalenie rastu v treťom štvrťroku, uvádzajú štatistické úrady Eurostat.

Pokles sa pripisuje najmä Nemecku, najväčšiemu hospodárstvu a Taliansku, ktoré sa vynorilo z turbulentného leta s plánmi výdavkov svojej novej euroskeptickej vlády.

Priemyselná produkcia sa v porovnaní s júnom znížila o 0,8 % a medziročne o 0,1 %, uviedol Eurostat.

Ekonómovia očakávali v priemere pokles o 0,5 % za jeden mesiac a zvýšenie o 1,0 % od júla 2017.

Nemecko a Taliansko, tretia najväčšia ekonomika, zaznamenali pokles priemyselnej produkcie o 1,8 %, čo bolo len čiastočne kompenzované zvýšením vo Francúzsku o 0,7 %.

Talianske sadzby sa v posledných 10 dňoch zmiernili po ubezpečení vlády o jej túžbe kontrolovať deficit v ďalšom rozpočte.

Údaje o priemyselnej výrobe sú často nestále, ale prudký pokles v júli je pre rast v treťom štvrťroku náročný. Prvý odhad uverejní Eurostat 30. októbra.

V porovnaní s júnom poklesla výroba tovarov dlhodobej spotreby o 1,9 %. Produkcia medziproduktov zaznamenala zníženie o 0,8 %. Produkcia investičného majetku naopak vzrástla o 0,8 %, čo je povzbudivé znamenie pre investície.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.