Fed plánuje zvyšovať sadzby nielen tento rok, ale aj budúci

Fed plánuje zvyšovať sadzby nielen tento rok, ale aj budúci

Napriek neochote Donalda Trumpa sa očakáva, že Fed nielen tento rok zvýši sadzby, ale pravdepodobne aj budúci rok. Fed je však znepokojený negatívnymi účinkami obchodnej vojny na hospodárstvo naprieč Atlantikom.

Rast sadzieb sa zdá byť potvrdený. Podľa zápisnice zo schôdze Výboru pre menovú politiku Fedu 31. júla a 1. augusta  inštitúcia nezmenila svoj názor na zvýšenie sadzieb v septembri. Toto rozhodnutie potvrdzuje, že cyklus postupného zvyšovania sadzieb (ktorý sa začal v decembri 2015) má zabrániť tomu, aby sa ekonomika USA naďalej prehrievala.

Po zvýšení sadzieb 1 krát v roku 2015, rovnako ako v roku 2016, sa Fed v roku 2017 rozhodol  až tri krát zvýšiť sadzby. V tomto roku má USA za sebou zatiaľ dve zvýšenia. Stihol sa zmeniť aj šéf inštitúcie Jerome Powell, ktorý prebral funkciu po Janet Yellen.

Trhy však zostali necitlivé na zverejnenie zápisníc, pričom investori sa viac zaoberali rizikami, ktoré vážili čínsko-americkú obchodnú vojnu.

Hlava štátu USA vyhlásila, že nesúhlasí s rozhodnutím prezidenta Federálneho rezervného systému. V rozhovore pre agentúru Reuters prezident Donald Trump, ktorý vymenoval Jeromeho Powella, uviedol, že nie je presvedčený o politike zvyšovania úrokových sadzieb.

Zatiaľ čo bývalí prezidenti USA sotva riskovali kritizovanie Fedu v posledných desaťročiach, Donald Trump bol minulý mesiac veľmi kritický voči zvýšeniu úrokových sadzieb a vyhlásil, že Fed môže týmto spôsobom  vážne ovplyvniť americkú ekonomiku a jej významnú konkurenčnú výhodu.

Voči kritike prezidenta Trumpa sa Fed obhajuje. Podľa predsedu kancelárie Fed v Dallase, Roberta Kaplana, americká ekonomika s plnou zamestnanosťou musí tlačiť centrálnu banku na pokračovanie postupného zvyšovania úrokových sadzieb a tvrdí, že neutrálna úroková sadzba je medzi 2,5 % a 2,75 %. Robert Kaplan očakáva rast americkej ekonomiky o 3 % v roku 2018, po ktorom nasleduje spomalenie v roku 2019, pretože dôsledky znižovania daní zaniknú.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.