Fed udržuje zúfalstvo Donalda Trumpa

Fed udržuje zúfalstvo Donalda Trumpa

Americký prezident vyjadril poľutovanie nad nárastom amerických sadzieb a možno onedlho obviní  Fed ak hospodársky rast USA v roku 2019 spomalí.

V posledných týždňoch sa dokonca pokúsil podkopať základnú zásadu amerického politického a hospodárskeho života: nezávislosť Fedu. Trump sa pokúšal zasahovať do riadenia menovej politiky, čoho sa jeho predchodcovia zdržiavali niekoľko desaťročí.

Členovia Fedu minulý týždeň sadzby nezmenili, čo je v súlade s tým, čo sa dalo očakávať od tohto letného stretnutia. Na druhej strane, posúdenie ekonomickej situácie v nadchádzajúcich mesiacoch – silná ekonomika a inflácia v blízkosti stanoveného cieľa – naznačuje, že rast kľúčových sadzieb je pripravený na september.

Všetko sa zdá byť tak, akoby Fed, konfrontovaný s intervencionalizmom Donalda Trumpa, chcel vytvoriť svoju vlastnú cestu. Jerome Powell a jeho kolegovia stanovili na rok 2018 štyri zvýšenia sadzieb a tri na rok 2019. Tieto plány zostávajú platné.

Pre Donalda Trumpa, ktorý by mohol čeliť spomaleniu americkej ekonomiky v roku 2019, sa Fed v dôsledku fiškálnej a obchodnej politiky môže stať ideálnou obeťou v tom čase, aby skryl nezrovnalosti svojej vlastnej hospodárskej politiky. To môže vysvetliť, prečo sa Donald Trump nedávno rozhodol útočiť na princíp nezávislosti Fedu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.