G20 má v pláne riešiť dlhové problémy chudobnejších krajín

G20 má v pláne riešiť dlhové problémy chudobnejších krajín

Koronavírus sa v dôsledku dopadu na globálnu ekonomiku stal témou číslo jeden a najväčšie ekonomiky sveta G20 sa rozhodli zaoberať zaistením finančnej pomoci pre krajiny s rozvíjajúcimi sa ekonomikami.  Podľa agentúry Reuters informáciu priniesli ministri financií a guvernéri centrálnych bánk v spoločnom vyjadrení.

Prostredníctvom videokonferencie diskutovali okrem iného o úlohe Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB) pri zmierňovaní nedostatku likvidity v rozvíjajúcich sa ekonomikách v dôsledku rozšírenia koronavírusu.

Aby dokázali obmedziť hospodárske dopady koronavírusu, zástupcovia G20 počas minulého týždňa prisľúbili, že do svetovej ekonomiky napumpujú viac ako 5 biliónov USD, ktoré by mali okrem iného pomôcť zabrániť rušeniu pracovných miest.

Zároveň sa zaviazali pracovať na zmiernení výpadkov dodávateľských reťazcov spôsobených hraničnými uzávierkami, ktoré majú obmedziť šírenie vírusu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.