Globálna ekonomika smeruje k novej kríze

Globálna ekonomika smeruje k novej kríze

Ďalšia vlna krízy by mohla do jedného roka zasiahnuť svetové hospodárstvo. Väčšina ekonómov verí, že svet je na prahu novej katastrofy.

Vzhľadom na zmeny vo svete, experti očakávajú novú globálnu krízu. Svetová ekonomická situácia sa pred našimi očami doslova mení. Globálny hospodársky rast sa stal asynchrónnym, pretože všetky ekonomické sily s výnimkou USA sa spomaľujú – eurozóna, Čína aj  Japonsko a riziko obchodných vojen sa stáva reálnym. Špirálu vzájomných obchodných daní spustili medzi sebou USA a Čína. EÚ nezaostáva a prijíma dodatočné dane z niektorých amerických produktov. Dokonca aj Rusko, ktoré má relatívne slabé obchodné vzťahy s USA, pripravuje protiopatrenia.

Všetko nasvedčuje tomu, že globálna hospodárska kríza sa nezastavila a od roku 2008 prebieha bez prerušenia. Ekonomiky  v podstate nevykazujú známky hospodárskeho rastu už 10 rokov. Predstierajú rast tým, že zmenili spôsob výpočtu. Napríklad zahrnuli duševné vlastníctvo do HDP, čo hodnotu HDP samozrejme zvyšuje. Vzhľadom na situáciu je kolaps trhov je veľmi pravdepodobný, dá sa povedať, že až nevyhnutný. V tomto scenári následne dôjde k zrúteniu mechanizmu stimulácie dopytu jednotlivcov. Po páde tohto mechanizmu sa okamžite preukáže, že životná úroveň obyvateľstva klesá.

Existujú 3 hlavné dôvody prečo by mala globálna kríza nastať resp. pokračovať. Prvým sú  obrovské štátne dlhy vo výške 162 biliónov dolárov alebo 225 % svetového HDP akumulované rôznymi krajinami. Týka sa to predovšetkým Spojených štátov, ktorých verejný dlh dosahuje takmer 20 000 miliárd dolárov, ako aj EÚ (takmer 18 000 miliárd dolárov), Japonsko (viac ako 11 500 miliárd dolárov), Spojené kráľovstvo (viac 7,5 bilióna dolárov) a tak ďalej. Druhým je finančná krehkosť, ktorá by v prípade sprísnenia americkej menovej politiky viedla k výraznému odtoku kapitálu z krajín na rozvíjajúce sa trhy. Presne to robí FED, ktorý opäť zvýšil kľúčovú sadzbu. Napokon posledným dôvodom je túžba destabilizovať systém regulácie obchodných vzťahov, ktorý by odstránil pravidlá pohybu kapitálu, služieb a tovaru.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.