Hospodárske výsledky Procter & Gamble prekonali očakávania

Hospodárske výsledky Procter & Gamble prekonali očakávania

Americká spoločnosť vyrábajúca spotrebný tovar Procter & Gamble v druhom fiškálnom štvrťroku zvýšila svoj čistý zisk o 28 percent na 3,2 miliardy USD. Za rovnaké obdobie vzrástli aj tržby.

Napriek tomu, že výška čistých tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím za minulý rok v podstate stagnovala na 17,4 miliardy USD, prekonala odhady analytikov, ktoré sa pohybovali na úrovni 17,15 miliardy USD.  Po očistení o vplyv akvizícií a zmenných kurzov tržby vzrástli o 4 percentá.

Firma v stredu zlepšila aj hospodársku prognózu na zvyšnú časť roka 2019. Vďaka tomu akcie firmy spevnili o viac ako 4 percentá.

K dobrému výsledku najväčšieho výrobcu spotrebného tovaru, ktorý stojí za značkami ako Gillette, Olaz alebo Pampers za posledné tri mesiace prispeli vyššie ceny a silnejší dopyt po kozmetike.

Jediným problémom bola silná hodnota amerického dolára, ktorý tlačil výšku zahraničných výnosov nadol.

Hodnota akcií spoločnosti na kapitálových trhoch po pozitívnej správe vzrástla zo stredajšej  hodnoty 90,44 USD za akciu počas štvrtkového obchodného dňa na 94,84 USD za akciu, čo predstavuje nárast 4,9 percenta.

 

Graf: tradingview.com

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.