Inflácia v eurozóne v novembri predbežne klesla na 2 percentá

Inflácia v eurozóne v novembri predbežne klesla na 2 percentá

Podľa rýchleho odhadu štatistického úradu Eurostat kleslo tempo rastu spotrebiteľských cien v novembri na 2 percentá z októbrových 2,2 percenta. Stalo sa tak v dôsledku spomalenia rastu cien energií, potravín, služieb, ale aj tabaku a alkoholu.

Európska centrálna banka (ECB) sa usiluje o to, aby sa inflácia držala tesne pod 2 percentami. Banka sa ju snaží spoločne s hospodárskym rastom v eurozóne podporovať úrokovými sadzbami, ktoré sa nachádzajú na rekordne nízkych úrovniach a rozsiahlymi nákupmi dlhopisov. Zatiaľ čo nákupy dlhopisov plánuje už na konci tohto roka ukončiť, úrokové sadzby chce ponechať na minimách  aspoň do leta 2019.

Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa kolísavé ceny čerstvých potravín a energií klesla v novembri na 1,1 percenta z októbrových 1,2 percenta. Bez zahrnutia cien energií, potravín, alkoholu a tabaku inflácia dosahovala jedno percento.

Čo sa týka podrobnejších dát, najviac vzrástli ceny energií, no ich rast spomalil z októbrových 10,7 percenta na 9,1 percenta.  Ceny potravín, alkoholu a tabaku  stúpli na 2 percentá.  Ceny najväčšieho sektora hospodárstva eurozóny v podobe služieb zdraželi o 1,3 percenta.  Za priemyselné tovary sme si priplatili o0,4 percenta.

Rýchly odhad Eurostatu nezahŕňa medzimesačné porovnania cien ani ďalšie podrobnosti. Podrobnejšie informácie majú byť zverejnené 17. decembra.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 84.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 84.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.