🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Investičná bublina v podobe akcií Boeingu spľasla

Investičná bublina v podobe akcií Boeingu spľasla

V priebehu minulého týždňa zasiahla akcie spoločnosti Boeing správa, že  lietadlá 737 Max, ktoré boli vyradené z prevádzky kvôli chybe softvéru a dvom leteckým nehodám, zrejme nebudú môcť lietať až do roku 2020.  Akcie firmy, ktoré od vypuknutia škandálu značne oslabili reagovali ďalšou miernou korekciou. Odpísali si 0,8 percenta a klesli na hodnotu okolo 362 USD za akciu.  V červených číslach vkročili v predobchodnej fáze aj do záveru týždňa po tom ako firma oznámila, že kvôli problémom spojeným so škandálom si odpíše 4,9 miliardy USD.

Pred začiatkom obchodovania v reakcii na zverejnenú informáciu akcie firmy v piatok strácali 2,3 percenta.  Obchodný deň však nakoniec uzavreli v zelených číslach na hodnote okolo 377 USD za akciu. Dôvodom posilnenia bola zrejme informácia o tom, že firma počíta so skorším ako bol odhadovaný návrat lietadiel 737 Max do prevádzky, čo upokojilo investorov. Podľa predpokladu Boeingu odštartuje schvaľovanie návratu strojov regulátor už začiatkom štvrtého štvrťroku.

Spoločnosť musí čeliť nárokom na kompenzáciu za zrušené lety, ktoré vznikli po odstavení problematických strojov. A práve na to použije vyššie spomínanú sumu, ktorú si odpíše v druhom kvartáli 2019, čo znamená, že príjmy a zisk spoločnosti pred zdanením klesnú o 5,6 miliardy USD. Celkové hospodárske výsledky však firma zverejní až 24. júla.

Po prepuknutí informácie o havárii lietadla v Etiópii začiatkom marca sa hodnota akcií pohybovala na úrovni okolo 440 USD za akciu. Po zverejnení správ, že nielen lietadlo v Etiópii, ale aj v Indonézii, kde zahynulo spolu 346 ľudí, havarovali kvôli softvérovej chybe strojov  spoločnosti Boeing následne prudko strácala na cene. Na najnižších úrovniach sa akcie obchodovali v polovici mája, kedy cena dosahovala okolo 337 USD za akciu. Celkovo sa hodnota spoločnosti na kapitálových trhoch od marcovej nehody prepadla o viac ako 16 percent.

Aj keď to momentálne vyzerá tak, že akcie Boeingu majú to najhoršie za sebou nemusí to byť nevyhnutne pravda. Jej vyhliadky do budúcna zatiaľ nevyzerajú príliš pozitívne.

Problémový model 737 Max je totiž pre firmu kľúčový. Tvorí až 43 percent dodávok, ktoré v prvom polroku 2019 klesli o 37 percent.  V praxi to znamená, že firma sa musí vyrovnať nielen s vysokým odškodným pre aerolinky, ktorým spôsobila prevádzkové ťažkosti, ale aj s tým, že nové objednávky na model sú mizivé. Ak Boeing čo najskôr tento problém nevyrieši, trhová hodnota firmy môže spadnúť oveľa výraznejšie než bol prepad, ktorého sme boli svedkami v posledných mesiacoch.

Taktiež treba vziať do úvahy fakt, že Boeingu rastú výdavky na výskum a vývoj kvôli náprave chybného softvéru, ktorého následkom boli spomínané letecké nešťastia. Federálny úrad pre letectvo (FAA) našiel koncom júna ďalšie potenciálne problémy, ktorých odstránenie by malo trvať približne do septembra. Ak sa firme nepodarí dovtedy problémy odstrániť a dostať stroje čo najskôr späť do prevádzky, môže to znamenať ďalšie dodatočné náklady na odškodnenie zasiahnutých aeroliniek a celkové prehĺbenie momentálnej „krízy“  spojenej s nedôverou investorov a verejnosti voči firme.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.