Investori sa stále odvracajú od strieborného kovu. Zelená energia je jeho nádejou.

Investori sa stále odvracajú od strieborného kovu. Zelená energia je jeho nádejou.

Striebro zostáva mimo radar investorov už nejakú dobu. V dôsledku toho sa jeho obchodný rozsah zmenšuje. To sa odráža na grafe, kde môžeme vidieť od polovice júla 2016 kontinuálny pokles šedého kovu z najvyššých hodnôt nad 20 USD, čo postupom času spôsobilo skutočnú letargiu, ktorá bola prejavená sviečkami veľmi malého rozsahu. Fresnillo, mexický producent, zaznamenal v minulom roku pokles svojich akcií v Londýne o 23 %, rovnako ako americký Pan American Silver (-48 %) a kanadský First Majectic (-30 %).

Je prekvapujúce, že napriek nedávnemu stresu účastníkov trhov, investori nesmerovali do bezpečných prístavov vo forme striebra. Diskusia o inflačných rizikách a ešte intenzívnejšia o americkom protekcionizme trhy neovplyvňuje. Okrem toho ani pokles dolárového indexu za posledné mesiace (-13,5 %) od januára 2017, napriek očakávanému rastu sadzieb v Spojených štátoch,  nemal vo všeobecnosti žiadny vplyv  na ocenenie vzácnych kovov.

Rovnako ako zlato, šedý kov zostáva rovnako cenný a zdieľa s ním mnoho podobností: uchovávateľ hodnoty, zabezpečenie proti inflácii alebo ochrana proti poklesu rizikových aktív počas finančnej krízy. Elasticita ponuky závisí od primárnej alebo sekundárnej ťažby a recyklácie, zatiaľ čo rozdiely v dopyte pochádzajú z rôznych faktorov, hlavne z priemyslu. Jeho priemyselné aplikácie sa týkajú najmä elektroniky, medicíny a slnečnej energie (fotovoltaické zariadenia). Masívne nasadenie tejto výroby zelenej energie by malo pripraviť cestu pre budúce technológie prispôsobené potrebám, čím by zvýšil dopyt po striebornom kove.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.