Izraelská centrálna banka zvýšila po siedmych rokoch úrokové sadzby

Izraelská centrálna banka zvýšila po siedmych rokoch úrokové sadzby

K zvýšeniu úrokových sadzieb z 0,1 na 0,25 percenta pristúpila izraelská centrálna banka prvýkrát od roku 2011. Dôvodom jej rozhodnutia bola úroveň inflácie, ktorá sa nachádza v cieľovom pásme medzi jedným a tromi percentami a solídne rastúca ekonomika.

Rozhodnutie banky bolo podľa agentúry Reuters prekvapujúcim krokom, ktoré väčšina analytikov neočakávala. Banka navyše vo svojom pondelkovom oznámení uviedla, že ďalšie zvyšovanie úrokov bude robiť postupne a opatrne. Naposledy sa úrokové sadzby v krajine zvyšovali v polovici roka 2011, kedy stál na čele finančnej inštitúcie Stanley Fischer.

Na správy reagoval aj izraelský šekel, ktorý po zverejnení informácie posilnil o 0,5 percenta na 3,71 ILS/USD.

Centrálna banka v Izraeli sa momentálne nachádza v prechodnom období, keďže v polovici novembra sa skončilo funkčné obdobie guvernérky Karnit Flugovej. Už v decembri má na jej miesto nastúpiť Amir Jaron.

Izrael nie je jediný, ktorý pristúpil k zvyšovaniu úrokových sadzieb. Americká centrálna banka Fed tento rok pristúpila v zvyšovaniu úrokových sadzieb už viackrát, pričom naposledy do súčasného pásma 2-2,25 percenta. Do konca roka plánuje ich úroveň zvýšiť ešte raz. Očakáva sa, že sa tak udeje na decembrovom zasadnutí.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.