Japonsko chce domácu ekonomiku podporiť 108 biliónmi jenov

Japonsko chce domácu ekonomiku podporiť 108 biliónmi jenov

Japonsko plánuje podľa vyjadrenia japonského premiéra Šinzá Abe podporiť ekonomiku zasiahnutú koronavírusovou pandémiou.  Čiastka, ktorou chce naštartovať tamojšie hospodárstvo by mala byť na úrovni 108 biliónov jenov.

Výška čiastky zodpovedá 20 percentám ročného hospodárskeho výkonu krajiny a je vyššia ako balík opatrení schválený na pomoc tamojšej ekonomike počas poslednej hospodárskej krízy v roku 2009.

Z celkového objemu peňazí by malo ísť 39 biliónov jenov na priame investície. Ďalších 300 tisíc jenov pôjde pre domácnosti, ktorým kvôli koronavírusu klesli príjmy a ďalšie príplatky dostanú ľudia, ktorí poberajú prídavky na deti.

S hotovosťou na prekonanie najhoršieho obdobia môžu počítať aj malé a stredné podniky, ktoré zároveň nebudú musieť platiť korporátnu daň počas obdobia jedného roka a daň z majetku a z hospodárskej činnosti v prípade, že sa jej tržby medziročne znížia na polovicu. Viacero stratových firiem zároveň získa nárok na vrátenie daní.

Letecké spoločnosti bude vláda dotovať sumou 2 bilióny jenov a prechodne dostanú úľavu od pristávacích poplatkov.

Japonský kabinec pravdepodobne vyhlásí v Tokiu, Osake a ďalších 5 prefektúrach kvôli koronavírusu núdzový stav. Ten by mal trvať približne mesiac.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.