Je obchodná vojna naozaj vyhlásená?

Je obchodná vojna naozaj vyhlásená?

To je teraz veľká otázka a nastali veľké obavy po tom, čo vláda Trumpa minulý  štvrtok 31. mája potvrdila platnosť daní vo výške 25 % na európsky vývoz ocele a 10 % na hliník. Kanaďanov, Mexičanov  a hlavných obchodných partnerov sa to bude týkať tiež.

Táto správa nie je prekvapením. Sú to približne dva mesiace, odkedy Američania hrozili  Únii týmito sankciami, ktoré sú považované za nespravodlivé a hlúpe, keďže Čína je zodpovedná za obrovské globálne prebytky, ktoré priviedli západný oceliarsky priemysel v posledných rokoch do ťažkostí.

Komisia EU promptne reagovala a zverejnila svoju reakciu len pár minút po vyhlásení USA. Označuje rozhodnutie za čistý protekcionizmus, ktorý je „neoprávnený“ a „v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO),“ podotýkal Jean-Claude Juncker. Čína, proti ktorej Brusel a Washington by mohol spojiť svoje sily, sa pravdepodobne stane veľkým víťazom. Európania teraz nemajú inú možnosť, ako využiť WTO a uvaliť dodatočné dane na množstvo dovozov z USA. Rozhodnutie prijaté americkou administratívou je neprijateľné a neoprávnené pre všetky členské štáty a bude mať vážne dôsledky pre globálnu ekonomiku.

Kanada už stihla  oznámiť, že od 1. júla ukladá dane z amerických produktov vo výške takmer 13 miliárd dolárov. Čo sa týka Európskej Únie, odveta môže trvať niekoľko týždňov, a to najmä z procedurálnych dôvodov. Brusel na svoje „vyrovnávacie“ opatrenia  potrebuje na ich implementáciu potvrdenie od všetkých členských štátov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.