Kanada stihla dohodu s USA a Mexikom odsúhlasiť. Kanadský dolár profituje

Kanada stihla dohodu s USA a Mexikom odsúhlasiť. Kanadský dolár profituje

Tri severoamerické štáty dokázali uzavrieť novú dohodu o voľnom obchode. Dohoda medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA) nahradí Severoamerickú dohodu o voľnom obchode z roku 1994, ktorú Donald Trump označil za „katastrofálnu“.

Kanada prístupila na dohodu v nedeľu 30. septembra tesne pred polnočným ultimátum,  ktoré stanovil americký prezident Donald Trump. Trump tak stihol splniť svoj politický sľub 5 týždňov pred strednodobými voľbami v Spojených štátoch, ktoré sa budú konať 6. novembra.

Dohoda uzavretá v nedeľu s Ottawou je uvoľňujúca pre tých, ktorí podporujú voľný obchod v Severnej Amerike, čo dokazuje nárast kanadského dolára. Momentálne sa vyfiltrovali iba niektoré aspekty. Kanada dokázala oslobodiť približne 2,6 milióna vozidiel, ktoré sa v krajine zhromaždili z colných úradov USA. Nová dohoda obsahuje pravidlá pre získavanie materiálov a komponentov zo Spojených štátov. Poskytuje tiež ustanovenie, ktoré núti Mexiko zvýšiť kvalitu práce zamestnancov v odvetví, aby zmenšilo rozdiely, ktoré pretrvávajú  medzi nimi a  lepšie platenými severnými susedmi.

Napriek vynaloženému úsiliu sa Ottawe nepodarilo zrušiť prísne sadzby uložené kanadskej oceli a hliníku. Prezident Trump dúfa, že ochráni americký oceliarsky priemysel.

Výmenou za lepší prístup na kanadský trh s mliekom a mliečnymi výrobkami sa Washington zaviazal zachovať mechanizmus riešenia obchodných sporov, ktorý je Kanaďanmi veľmi cenený. Ottawa súhlasí s tým, že uvoľní svoj takzvaný systém „riadenia dodávok“, ktorý kontroluje výrobu a cenu mlieka (a hydiny) a zabezpečuje stabilné príjmy kanadských poľnohospodárov prostredníctvom ročných kvót a dovozných daní.

Americkí predstavitelia poukázali na to, že nová dohoda lepšie chráni pracovníkov, má prísne environmentálne pravidlá, pokrýva po prvýkrát digitálnu ekonomiku a „bezprecedentnú“ ochranu duševného vlastníctva.

Dohoda bude podpísaná na 16 rokov, s možnosťou jej preskúmania každých šesť rokov. Dokonca aj podpísaná, bude musieť byť ratifikovaná americkým, kanadským a mexickým parlamentom, aby vstúpila do platnosti.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.