Kobalt ako investícia budúcnosti? Momentálne stráca na sile

Kobalt ako investícia budúcnosti? Momentálne stráca na sile

Kobalt je prvok, ktorý sa podobne ako lítium využíva pri výrobe batérií do smartfónov, motorov a rôznych ďalších zariadení. Z dôvodu rozmachu elektromobilov a obáv o nedostatok komodity na výrobu batérií do akcií producentov kovu začali investovať aj svetoví miliardári. Lenže hodnota kobaltu sa nachádza v červených číslach. Kým ešte v marci 2018 dosahovala historicky najvyššie úrovne 95 250 USD za metrickú tonu, od vrcholu klesla približne o 66 percent a počas uplynulého piatka sa pohybovala na hodnote 32 638 USD za metrickú tonu.

Výrazný pokles ceny kovu, ktorý je základnou zložkou lítium-iónových batérií, zapríčinila najmä nadmerná ponuka v porovnaní s dopytom. Vyhliadky na budúci vývoj ceny však zostávajú pozitívne vďaka dopytu po batériách. Súčasný vývoj kobaltu zahŕňa i nedávne zavedenie nového kontraktu na kobalt na burze cenných papierov London Metal Exchange.

Kým do telefónov je potrebných približne 8 gramov rafinovaného kobaltu, batérie do elektromobilov spotrebujú asi tisícnásobok. Obavy z nástupu elektromobilov,  viedli i k záujmu o dlhodobé kontrakty na kov. Jednou z najznámejších firiem, ktorá sa  podľa informácii Bloombergu z roku 2018 snažila o uzavretie dlhodobej zmluvy s najväčším producentom kobaltu Glencore je gigant Apple.

Miliardári Bill Gates, Michael Bloomberg a Jeff Bazos prostredníctvom fondu Breakthrough Energy Ventures (BEV) investovali do start-upu KoBold Metals, ktorý pracuje na vývoji „Google máp“ zameraných na zemskú kôru s cieľom objaviť ďalšie zdroje kobaltu. Vo väčšine prípadov je totiž komodita iba vedľajším produktom ťažby niklu a medi. S ohľadom na zvyšujúci sa počet elektromobilov môže byť tento spôsob získavania prvku do budúcna nedostatočný.

S ohľadom na túto skutočnosť môže byť investícia do akcií producentov kobaltu zaujímavým spôsobom diverzifikácie portfólia investorov.  Zaujímavé môžu byť napríklad akcie firmy China Molybdenum alebo Cobalt 27, ktoré sa nachádzajú po výraznejšej korekcii.

Akcie spoločnosti Glencore tiež dostali výrazne „zabrať“ po rade škandálov spojených s obvineniami z korupcie, daňových únikov, či enviromentálnych hriechov a vykorisťovania zamestnancov.

Rekordné minimum 21 750 USD za metrickú tonu dosiahol kobalt vo februári 2016.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.