Komodity investorov priťahujú, napriek tomu stávka na ne mnohým nevychádza

Komodity investorov priťahujú, napriek tomu stávka na ne mnohým nevychádza

Ceny väčšiny investičných komodít klesajú nielen v poslednom roku, ale aj za obdobie piatich rokov. Investorom nevyšla stávka na zlato (ročný pokles ceny o 6%, resp. o 7% za päť rokov), ale napríklad ani na platinu (-9%, resp. -41%). Prekvapivo klesá dlhodobo (5 rokov) aj krátkodobo (1 rok) aj cena potravinových komodít, akými sú napríklad cukor (-17%, resp. -29%) alebo bravčové mäso (-8%, resp. -37%). Vyplýva to z analýzy vývoja cien komodít obchodovaných aj formou cenných papierov na globálnych kapitálových trhoch, ktorú uskutočnila spoločnosť xPartners.

Za posledný rok (november 2017/2018) sa z hlavných komodít najviac prepadla cena striebra (-17%), pomarančovej šťavy (-17%), cukru (-17%), kávy (-14%) a zemného plynu (-12 %). Dlhodobo najväčší pokles – od 11/2013 do 11/2018 – zaznamenala už spomínaná platina (-41%), potom bravčové mäso (-37%), ropa Brent (-36%) a opäť aj striebro (-31%) a cukor (-29%).

Naopak ziskové z hlavných komodít bolo krátkodobo aj dlhodobo len paládium. Kto mu veril už pred piatimi rokmi, ten dnes zarobil viac ako sto percent pôvodnej investície (106%). Aj za posledný rok išla hodnota tohto cenného kovu nahor, a to o 12%.

Podľa Olívie Lacenovej, hlavnej analytičky xPartners, nemožno zlú investičnú výkonnosť komodít zovšeobecňovať. „Napríklad za poklesom cien ropy sú nadbytočné dodávky. A keď Washington nedávno udelil výnimky ôsmym najväčším odberateľom Iránu, na trhu sa ocitol ďalší prebytok komodity. Ten ešte zvýšili narastajúce zásoby v USA, podporované politikou prezidenta Trumpa, ktorý chce ceny, čierneho zlata ‚držať nízko,“ mieni Olívia Lacenová.

V prípade drahých kovov podľa nej zohrali svoju úlohu akciové trhy, na ktorých posledných päť rokov vládol prevažne optimizmus. A akcie sa spravidla pohybujú opačným smerom ako komodity.

„Oproti tomu cena kakaa klesala kvôli nárastu dodávok od najväčších producentov zo západnej Afriky a Južnej Ameriky. Aj v prípade cukru stojí za vývojom obrovský rast ponuky, a to vďaka zrušeniu kvót,“ dopĺňa Olívia Lacenová.

Pri potravinách sa vývoj môže zdať prekvapivý aj preto, že sa nepotvrdzujú katastrofické scenáre o nedostatku jedla pre rastúcu populáciu našej planéty. „Globálna potravinová kríza je otázkou budúcnosti v rade desiatok rokov, zostáva teda na úrovni hypotézy. Preto ju trh v cene komodít zatiaľ nezohľadňuje, „vysvetlila Olívia Lacenová a dodala: „Aj keď cena kukurice, ktorá je najviac používanou poľnohospodárskou komoditou v potravinárstve za posledný rok vzrástla o 7 percent, dlhodobo jej cena klesá. Aj väčšina ďalších potravinových komodít na cene strácala. Pokiaľ by však skutočne nastala potravinová kríza, nedostatok ponuky by spôsobil oveľa strmší nárast cien jednotlivých potravín v krátkom časovom horizonte. “

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.