🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Komodity investorov priťahujú, napriek tomu stávka na ne mnohým nevychádza

Komodity investorov priťahujú, napriek tomu stávka na ne mnohým nevychádza

Ceny väčšiny investičných komodít klesajú nielen v poslednom roku, ale aj za obdobie piatich rokov. Investorom nevyšla stávka na zlato (ročný pokles ceny o 6%, resp. o 7% za päť rokov), ale napríklad ani na platinu (-9%, resp. -41%). Prekvapivo klesá dlhodobo (5 rokov) aj krátkodobo (1 rok) aj cena potravinových komodít, akými sú napríklad cukor (-17%, resp. -29%) alebo bravčové mäso (-8%, resp. -37%). Vyplýva to z analýzy vývoja cien komodít obchodovaných aj formou cenných papierov na globálnych kapitálových trhoch, ktorú uskutočnila spoločnosť xPartners.

Za posledný rok (november 2017/2018) sa z hlavných komodít najviac prepadla cena striebra (-17%), pomarančovej šťavy (-17%), cukru (-17%), kávy (-14%) a zemného plynu (-12 %). Dlhodobo najväčší pokles – od 11/2013 do 11/2018 – zaznamenala už spomínaná platina (-41%), potom bravčové mäso (-37%), ropa Brent (-36%) a opäť aj striebro (-31%) a cukor (-29%).

Naopak ziskové z hlavných komodít bolo krátkodobo aj dlhodobo len paládium. Kto mu veril už pred piatimi rokmi, ten dnes zarobil viac ako sto percent pôvodnej investície (106%). Aj za posledný rok išla hodnota tohto cenného kovu nahor, a to o 12%.

Podľa Olívie Lacenovej, hlavnej analytičky xPartners, nemožno zlú investičnú výkonnosť komodít zovšeobecňovať. „Napríklad za poklesom cien ropy sú nadbytočné dodávky. A keď Washington nedávno udelil výnimky ôsmym najväčším odberateľom Iránu, na trhu sa ocitol ďalší prebytok komodity. Ten ešte zvýšili narastajúce zásoby v USA, podporované politikou prezidenta Trumpa, ktorý chce ceny, čierneho zlata ‚držať nízko,“ mieni Olívia Lacenová.

V prípade drahých kovov podľa nej zohrali svoju úlohu akciové trhy, na ktorých posledných päť rokov vládol prevažne optimizmus. A akcie sa spravidla pohybujú opačným smerom ako komodity.

„Oproti tomu cena kakaa klesala kvôli nárastu dodávok od najväčších producentov zo západnej Afriky a Južnej Ameriky. Aj v prípade cukru stojí za vývojom obrovský rast ponuky, a to vďaka zrušeniu kvót,“ dopĺňa Olívia Lacenová.

Pri potravinách sa vývoj môže zdať prekvapivý aj preto, že sa nepotvrdzujú katastrofické scenáre o nedostatku jedla pre rastúcu populáciu našej planéty. „Globálna potravinová kríza je otázkou budúcnosti v rade desiatok rokov, zostáva teda na úrovni hypotézy. Preto ju trh v cene komodít zatiaľ nezohľadňuje, „vysvetlila Olívia Lacenová a dodala: „Aj keď cena kukurice, ktorá je najviac používanou poľnohospodárskou komoditou v potravinárstve za posledný rok vzrástla o 7 percent, dlhodobo jej cena klesá. Aj väčšina ďalších potravinových komodít na cene strácala. Pokiaľ by však skutočne nastala potravinová kríza, nedostatok ponuky by spôsobil oveľa strmší nárast cien jednotlivých potravín v krátkom časovom horizonte. “

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.