🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Kongres USA uvoľňuje zákon o bankovníctve Dodd-Frank

Kongres USA uvoľňuje zákon o bankovníctve Dodd-Frank

Americký kongres schválil v utorok 22. mája zákon uvoľňujúci bankové predpisy platné pod vedením prezidenta Obamu po finančnej kríze v roku 2008. Cieľom zákona Dodd-Frank z roku 2010 bolo zabránenie ďalšiemu pádu a ovládanie prebytkov na Wall Street.

Toto je hlavné legislatívne víťazstvo pre Donalda Trumpa. Väčšina (258 hlasov, vrátane 33 demokratov, proti 159) schválila uvoľnenie bankových obmedzení zavedené v USA v nadväznosti na finančnú krízu 2007-2008. S týmto novým schválením  tisíce malých a stredných bánk už nebude podliehať určitým pravidlám kontroly uložených Dodd-Frank Act 2010 za najvyššieho dohľadu centrálnej banky (FED). Prah, na ktorý sa tento dohľad uplatňuje, sa zvyšuje z 50 miliárd dolárov na 250 miliárd dolárov aktív. Kľúčové pravidlá pre najväčšie inštitúcie na americkej pôde však zostávajú v platnosti.

Cieľom zákona Dodd-Frank bolo zabrániť možným krachom a zabrániť bankám správať sa nezodpovedne, pokiaľ ide o riziká. Republikáni to považovali za príliš reštriktívny krok. Verný svojmu sľubu deregulácie americkej ekonomiky, prezident USA podpísal 3. februára 2017  v tomto zmysle dekrét preskúmania všetkých finančných právnych predpisov v záujme spustenia sily finančného priemyslu.

Republikáni toto rozhodnutie o uvoľnení zákona vnímajú ako významný krok vpred vedúci k eliminácii nadmernej regulácie americkej ekonomiky. Oponenti vrátane vodkyne demokratov, Nancy Pelosi, tvrdo zastávajú ochranu po kríze v roku 2008. V diskusiách pred prijatím Pelosiová povedala, že „zákon potenciálne ohrozuje stabilitu finančného systému a americkej ekonomiky.“ Považuje to za cestu späť do obdobia, keď nedôvera Wall Street spôsobila historický finančný kolaps. Senát toto rozhodnutie prijal už 14. marca 2018, teda desať rokov po neúspechu Bear Stearns v New Yorku, ktorý odštartoval globálnu finančnú krízu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.