Lufthansa počíta so zrušením 10-tisíc pracovných miest, akcie padajú

Lufthansa počíta so zrušením 10-tisíc pracovných miest, akcie padajú

Dopady koronavírusu na prevádzku firiem sa postupe prejavujú v plnej sile. Odstavenie lietadiel na prepravu osôb znamená pre prevádzkovateľov obrovské straty a aerolinky postupne hlásia negatívne dopady. Lufthansa počíta s prepúšťaním na úrovni 10-tisíc pracovných miest.

V najväčších nemeckých aerolinkách ohlásil nepríjemnú správu ešte v piatok šéf firmy Carsten Spohr. „Stali sme sa prvým odvetvím, ktoré táto kríza zasiahla,“ vyjadril sa. Pred vypuknutím krízy pritom letecká spoločnosť zamestnávala približne 130-tisíc osôb.

Okrem zníženia počtu zamestnancov Spohr ráta aj s tým, že po skončení krízy bude spoločnosť disponovať menším počtom kusov lietadiel. Odhaduje, že počet strojov by sa mal znížiť o sto. Podľa údajov agentúry DPA  pritom aerolinky prevádzkovali približne 760 lietadiel.

Len deň pred týmto vyjadrením Lufthansa oznámila, že jej prevádzková strata dosiahla v prvom kvartáli tohto roka 1,2 miliardy eur. Taktiež zverejnila odhad, podľa ktorého by sa v druhom kvartáli roka mala táto strata ešte prehĺbiť.

Podľa zdrojov z agentúry Reuters firma plánuje požiadať o štátnu pomoc v hodnote 10 miliárd eur.

Akcie spoločnosti reagujú na súčasnú situáciu oslabovaním. Celkovo sa nachádzajú v červených číslach pri pohľade na posledných 6 mesiacov a za posledný mesiac si odpísali okolo 15 percent. Počas pondelkového obchodného dňa sa pohybovali na úrovni 7,70 EUR za akciu.

Zdroj grafu: Google.com

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.