Menový pár EUR/USD zamieril nahor

Menový pár EUR/USD zamieril nahor

EUR/USD sa za posledné mesiace nachádzal v miernom medveďom trende. Slabé Euro zapríčinilo viacero faktorov. Medzi najdôležitejšie patria najmä uvoľnená menová politika, tým pádom veľmi nízke sadzby spolu s novo obnoveným kvantitatívnym uvoľňovaním. Vedľajším dôvodom bola aj neistota ohľadom Brexitu a dohody s EÚ.

Menové a geopolitické faktory ženú teraz USD nadol, resp. Euro nahor. Nedávno sa začalo špekulovať o možnom kvantitatívnom uvoľňovaní z dielne Fedu, keďže sa im opäť začala nafukovať súvaha. Odôvodnením bolo, že Fed začal skupovať „bills“ aby dodal likviditu na trh. V posledných dňoch sa však začína špekulovať o možnej dohode medzi VB a EÚ, keďže hlavní aktéri sa dohodli na podmienkach. Teraz to však musí schváliť britský parlament. Nájdu sa však hlasy aj z tohto radu, ktoré s podmienkami nesúhlasia.

Menový pár EUR/USD tak našiel tohtoročné dno v blízkosti 1.088 a aktuálne sa obchoduje pri cene 1.114. Zatiaľ dokázal preraziť dve silné červené zóny, no môže otestovať vyznačenú rezistenciu. Z krátkodobého hľadiska je trh veľmi prekúpený. Podarilo sa mu však preraziť hornú hranu býčieho trendového kanála. Tam nastalo platné potvrdenie, keďže rezistentnú hranu otestoval a vydal sa cestou nahor. Pozor však na krátkodobý sentiment, napriek pozitívnym dátam, pretože graf na 1H a 4H je na silne prekúpených úrovniach RSI.

Táto analýza slúži ako podklad pre vzdelávanie a nemožno ju považovať ako investičné odporúčanie alebo radu. Obchodujete na vlastné riziko. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.