Konflikt na Blízkom východe nahráva cenám ropy

Konflikt na Blízkom východe nahráva cenám ropy

Americký prezident Donald Trump sa po útoku americkú základňu v Iraku vyjadril, že nepristúpi k eskalácii v možnosťou strát na životoch, ale uvalenia embarga na vývoz ropy z Iraku.Irán sa začal vyhrážať zablokovaním námornej prepravy ropy cez kľúčový Hormuzský prieliv. Ak by sa tak stalo, cena ropy Brent by presiahla 100 dolárov za barel, podľa CNBC portálu.

Najdôležitejší ropný prepravný uzol Perzského zálivu je v centre pozornosti po eskalácii napätia na Blízkom východe. Cez prieliv sa v minulom roku prepravilo 21 percent minuloročnej spotreby barelov, čo je približne 21 miliónov barelov ropy denne.

Cena ropy Brent sa v súčasnosti pohybuje na 65 USD/barel. Ak by dosiahla 100 USD/barel investorov špekulujúcim na rast ceny by to mohlo v budúcnosti priniesť približne 46-percentné  zhodnotenie investície.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.