Najväčší štátny fond majetku bude pokračovať v investovaní v Británii

Najväčší štátny fond majetku bude pokračovať v investovaní v Británii

Najväčší štátny fond majetku bude pokračovať v investovaní v Británii bez ohľadu na to, ako dopadnú rozhovory o Brexite. Vyjadril sa tak CEO Yngve Slyngstad, ktorý šéfuje Nórskemu správcovi aktív s majetkom viac než 1 bilión USD. Aj keď Británia opustí EU, všetky aktíva v Británii zostanú v portfóliu tohto fondu.

Fond má aktuálne veľkú časť svojho majetku zainvestovanú v Londýnskych nehnuteľnostiach, ale zároveň stále investuje aj do akcií a dlhopisov. A tieto investície zostanú nezmenené aj po Brexite.

Slyngstad komentoval aktuálnu situáciu vo fonde po výsledkoch za minulý rok, ktoré ukázali, že fond zarobil za minulý rok najviac v celej svojej histórii. V tomto roku zároveň prekročil hranicu jedného bilióna USD a odporúčal predávať energetické akcie. Tie na druhej strane odporúča nakupovať takmer celý Wall Street.

Fond ešte nikdy nezarobil tak veľa peňazí, ako v minulom roku, ak sa na to pozrieme v Nórskych korunách. Celkovo získal v prepočte až 137 miliárd USD, čo robilo zhodnotenie cca 13.7% medziročne. Avšak rastúca expozícia voči akciám by mohla znamenať väčšiu volatilitu výkonov v nastávajúcich mesiacoch.

Až 1.4% akcií na celom svete patrí do portfólia tohto fondu, pričom hlavná stratégia zostáva držať akciové indexy, ale vykonávajú aj aktívny portfolio management akciových titulov. Aktuálne sa fond snaží dostať alokáciu do akcií až do výšky 70%, aby ešte vylepšil svoje výkony.

Akciová zložka vykázala zisk takmer 20%, dlhopisy cca 3.3% a reality 7.5%. V akciách ku koncu roka bola alokácia 66%, 31% v bondoch a 2.6% v nehnuteľnostiach. Minulý rok bol ale pre akcie veľmi dobrý a preto nie sú tieto zisky ničím prekvapivé.

Medzi najväčšie investície patrili firmy Apple, Nestle a Royal Dutch Shell a najväčšie stávky majú v amerických, japonských a nemeckých dlhopisoch. Postupne sa teda fond chystá na navýšenie expozície voči akciám na 70% a tiež sa pomaly presúva aj do emerging markets, kde ešte nemá takmer žiadne aktíva. Aj to by mohlo pomôcť k nárastu ziskov tento rok.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.