Najväčšou hrozbou globálnej ekonomiky zadĺženie čínskych firiem

Najväčšou hrozbou globálnej ekonomiky zadĺženie čínskych firiem

Podľa analytikov americkej ratingovej agentúry Moody´s je v súčasnosti najväčšou hrozbou pre svetovú ekonomiku úroveň firemného zadĺženia v Číne. Tamojšie firmy totiž čelia problémom so splácaním vysokých dlhov spojeným so spomaľovaním ekonomického rastu krajiny. Podobným problémom, aj keď nie v takom rozsahu musia čeliť aj USA.

Ako informovala agentúra Fitch, v Číne za prvých 11 mesiacov roka nespláca dlhopisové záväzky až 4,9 percenta súkromných firiem. Pre porovnanie – v roku 2014 to bolo iba 0,6 percenta firiem.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.