Národná banka Slovenska zhoršila výhľad rastu HDP

Národná banka Slovenska zhoršila výhľad rastu HDP

Slovenská centrálna banka výraznejšie zhoršila výhľad ekonomického rastu na tento aj na budúci rok. Dôvodom je najmä pravdepodobný slabší zahraničný dopyt a prehodnotenie termínu nábehu produkcie v automobilovom priemysle, ktorý je hlavným ťahúňom slovenskej ekonomiky. O novom výhľade v utorok informoval guvernér NBS Jozef Makúch.

Pre tento rok NBS znížila odhad rastu hrubého domáceho produktu na 3,5 z doterajších 4,2 percenta. Pre budúci rok sa výhľad zmenil zo 4 percent na 3,4 percenta. Navyše mierne zhoršila NBS výhľad rastu ekonomiky aj pre rok 2021, a to z 3 percent na 2,8 percent.

„Spomaľovanie globálnej ekonomiky, najmä eurozóny, výrazne ovplyvňuje slovenskú ekonomiku,“ vyjadril sa Makúch.

Do budúcnosti podľa NBS existujú riziká pre ďalšie zhoršenie predpokladaného ekonomického vývoja krajiny, a to aj v súvislosti s neistotou okolo vystúpenia Británie z EÚ.

Spomalenie ekonomického rastu sa podľa NBS prejaví aj na trhu práce, miera nezamestnanosti by však tento rok aj v budúcom roku mala klesnúť na nové historické minimá. Pokles nezamestnanosti ale bude oproti doterajším odhadom miernejší. Slabším tempom v porovnaní s predchádzajúcou prognózou podľa NBS porastú aj mzdy zamestnancov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.