Nedostatok paládia a dopyt po benzínových autách potlačia cenu kovu opäť vyššie

Nedostatok paládia a dopyt po benzínových autách potlačia cenu kovu opäť vyššie

Predaj benzínových a hybridných vozidiel v Európe predchádza predaju dieselových automobilov. Môžu za to prísnejšie emisné kontroly a celkovo prichádzajúca revolúcia na automobilovom trhu, kedy niektoré štáty Európy plánujú zákaz dieselových vozidiel. Tento segment klesol v roku 2017 o 3,8 % oproti zvýšeniu o 10 % v prípade benzínových motorov. Vzhľadom k tomuto trendu, cena paládia dynamicky stúpa nahor už druhý rok po sebe: cca 24 % vzostup za rok 2016 a v roku 2017 zaznamenala nárast o skoro 50  %. S takouto mierou rastu zlato stráca pre investorov časť svojho lesku.

Momentálne však cena kovu prekonáva miernejšiu korekciu a pohybuje sa okolo úrovne 951 dolárov za uncu. Na konci roka by sa nemala problém dostať opäť k rekordným hodnotám z januára, kedy prekročila hranicu 1 000 dolárov za uncu.

Paládium z platinovej rodiny je definované ako ušľachtilý kov, ktorý je odolný proti korózii a oxidácii. V tejto kategórii ide o malé množstvo vrátane drahých kovov, ako je zlato, striebro a platina. Tento kov sa bežne používa na výrobu katalyzátorov, ale aj na šperky a hodinky. Niekedy nahrádza platinu v oblasti chémie. Dlho zostával v anonymite drahých kovov. 60 % produkcie je určenej na výrobu katalyzátorov pre benzínové vozidlá. Jeho aplikácia urýchľuje pri spaľovaní paliva premenu toxických látok na menej škodlivé zložky.

Platina sa tiež javí byť porazená podobne ako aj zlato. Tento kov venoval polovicu svojej výroby katalyzátorom, ale tento krát pre dieselové motory vidí svoju trajektóriu úplne odlišnú. Počas 20 mesiacov jej cena klesla o viac ako 16 %, čo predstavuje kontrastné kolísanie výkonnosti oproti paládiu. Tieto trendy sú podporované rozšírením predaja vozidiel v Spojených štátoch a Číne, na dvoch trhoch, v ktorých paládium zastáva prvé miesto.  Veľkoobchodníci sa musia tomuto malému trhu prispôsobiť, pretože zásoby paládia budú v roku 2018 naďalej klesať už po siedmy rok a ceny budú pokračovať v raste.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.