Nemecko chce vrátiť do Grécka úroky z dlhov

Nemecko chce vrátiť do Grécka úroky z dlhov

Nemecký minister financií uviedol, že všetky zisky získané centrálnymi bankami, ktoré od krízy v roku 2010 kupujú grécke dlhopisy, sa vrátia do Grécka. Povedal, že také je rozhodnutie, ktoré prijala Euroskupina. Podľa jeho slov, nikto nechce využiť grécku krízu.

Úroky získané od roku 2010 na gréckych dlhopisoch kúpených na uvoľnenie dlhu krajiny, sa vrátia do Grécka, povedal nemecký minister financií Olaf Scholz v sobotu, 25. augusta.

Berlín, „jeden z príjemcov“ gréckej dlhovej krízy, ponechal na gréckych dlhopisoch úroky vo výške 2,9 miliardy eur od roku 2010.

Výška ziskov Bundesbank, hlavného kupujúceho gréckych dlhopisov spolu s inými centrálnymi bankami v rámci gréckeho programu spätného odkúpenia dlhopisov vykonaného v rokoch 2010 až 2011, bola potvrdená nemeckou parlamentnou správou.

„Nikto nechce využiť grécku krízu, ale realita je, že všetky zisky centrálnych bánk sa pravidelne vrátia do gréckeho štátu,“ povedal Scholz. „Tak sme sa rozhodli v Euroskupine (stretnutie ministrov financií eurozóny) na záver tretieho gréckeho programu,“ dodal.

Dňa 20. augusta mnohí európski lídri privítali ukončenie tretieho a posledného programu pomoci pre Grécko a výstup z krajiny s prísnym dohľadom svojich veriteľov, Európskej únie a Medzinárodného menového fondu.

Upozorňovali však, že krajina je stále nútená hospodáriť tak aby dosahovala rozpočtové prebytky a zabezpečila „reformy“ potrebné na splatenie svojho obrovského dlhu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.