OECD sa obáva stagnácie nízkych miezd

OECD sa obáva stagnácie nízkych miezd

V správe uverejnenej minulý týždeň v stredu organizácia OECD uvádza, že miera zamestnanosti sa vrátila na úroveň pred krízou. Za znepokojujúce označuje tzv. „anémiu“ príjmov ako jeden z paradoxov hospodárskeho oživenia. Povzbudivé údaje o raste totiž často zakrývajú komplikovanú realitu a frustráciu mnohých Európanov. To je najmä prípad na trhu práce. Vo svojom „Employment Outlook 2018″, zverejnenom v stredu 4. júla Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) došla k nasledujúcemu záveru: „Zlepšenie pozorované na prednej strane zamestnanosti je zatienené stagnáciou mzdy.“

Z pozitívnych trendov správa spomína rast zamestnanosti v 35 členských krajinách, v ktorých dosahuje vyššie hodnoty než pred krízou. Miera nezamestnanosti sa totiž dostala na úroveň z roku 2008. Miera zamestnanosti odráža schopnosť krajiny využiť svoju pracovnú silu a teraz je vyššia ako pred desiatimi rokmi. Koncom roku 2017 sa pohybovala v priemere na úrovni 61,7 %, na konci roku 2007 to bolo 60,8 %.

Napriek tomu mzdy stagnujú. Vo štvrtom štvrťroku 2017 bol rast nominálnych miezd (bez inflácie) 3,2 %. O desať rokov skôr, zatiaľ čo miera nezamestnanosti v OECD bola na rovnakej úrovni ako dnes (5,5 % pracovnej sily), to bolo 5,8 %. Viac znepokojujúce je to, že nie všetci zamestnanci sú na tej istej lodi. Príjmy najlepšie platených (1 %) sa zvyšujú oveľa rýchlejšie ako príjmy z menej ohodnotených pracovných miest, čím sa zdôrazňujú existujúce nerovnosti na trhu práce. Podobne sa mzdy zamestnancov na plný úväzok zvyšujú rýchlejšie ako mzdy pracovníkov na čiastočný úväzok.

„Ak sa krajiny nedokážu vyrovnať s týmto trendom, verejná dôvera v oživenie hospodárstva bude ohrozená,“ varuje OECD. Trend smerom k oživeniu zamestnanosti bez rastu miezd poukazuje nielen na štrukturálne zmeny, ku ktorým dochádza v našich hospodárstvach a na fakt, že finančná kríza sa zintenzívnila a urýchlila, ale poukazuje aj na naliehavú potrebu podpory pracovníkov a najmä tých, ktorí sú najmenej kvalifikovaní.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.