OECD varuje: Globálny rast sa drží, ale riziká sú vážne

OECD varuje: Globálny rast sa drží, ale riziká sú vážne

Najnovšie prognózy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predvídajú pokračovanie stabilného tempa celosvetového rastu (4 % pre rok 2018 a 3,9 % v roku 2019).

Na prvý pohľad sa globálne hospodárstvo nezameriava na obchodné napätie, ktoré sa v posledných týždňoch  medzi Spojenými štátmi a  ich partnermi zvýšilo. OECD spozorovala, že globálny rast stojí čiastočne na zdravých základoch akým je napríklad oživenie investícií a globálneho obchodu. Výkonnosť zostáva silná vo všetkých hlavných častiach sveta: v Spojených štátov sa zvýšilo HDP o 2,9 % medziročne, v eurozóne o 2,2 %, HDP v Číne dosiahlo nárast  6,7 %  a  v Indii  7,4 %. Táto dobrá hybnosť je tiež výsledkom zvýšených verejných výdajov. Tri štvrtiny z 35 členských štátov  OECD (členom je aj Česká Republika)  viac či menej povzbuidili  svoje akciové trhy k rastu. To má v krátkodobom horizonte priniesť nové oživenie rastu. Odborníci organizácie však varujú krajiny, v ktorých hospodárstvo funguje naplno, že takýto stimul vyvolá nárast inflácie. Je to narážka na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa dopracoval k  závratným rozpočtovým schodkom.

Rast sa prejavuje aj vo vytváraní pracovných miest. V OECD  sa očakáva pokles miery nezamestnanosti na konci roka 2019 na 5 %. Bola by to najnižšia úroveň od roku 1980. Tento priemer však zatajuje podstatné riziká. Po prvé, je to  eskalácia obchodného napätia. Washington ohrozuje svojich partnerov daňami z ocele, hliníka a automobilov. V utorok 29. mája Spojené štáty tiež uviedli, že pokračujú v príprave represívnych opatrení voči Číne napriek predošlému oznámeniu o prímerí. Perspektíva obchodných konfliktov už začala narúšať dôveru podnikov. Nebolo by prekvapením, že  by nárast protekcionizmu s prudkým nárastom sadzieb zvýšil účty spotrebiteľov a náklady pre spoločnosti, pričom by narušil chod výrobných reťazcov na celom svete.

OECD tiež poukazuje na rastúce ceny čierneho zlata. Za jeden rok získal barel ropy takmer 50 %. Tento nárast cien, ak bude pokračovať, môže tiež  podnecovať inflačné tlaky. Takýto scenár by mohol spôsobiť nárast dlhodobých úrokových sadzieb tým, že núti centrálne banky sprísniť menovú politiku rýchlejšie, než sa očakávalo. Toto je tretie závažné nebezpečenstvo, ktoré uvádzajú ekonómovia inštitúcie.

Globálna ekonomika je ohrozená nielen geopolitickým napätím, ktoré by mohlo prispieť k náhlym narušeniam trhu, ale tiež Brexitom alebo politickou neistotou v Taliansku a pretrvávajúcimi zraniteľnosťami eurozóny. Vlády sa snažia konať rýchlo. Menová politika však postupne stráca na účinkoch a pri priemernom dlhu blížiacemu sa 100 % v OECD má fiškálna flexibilita tiež svoje limity.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.