🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

OECD zhoršila odhad rastu svetovej ekonomiky v roku 2019

OECD zhoršila odhad rastu svetovej ekonomiky v roku 2019

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v utorok znížila odhad tohtoročného rastu svetovej ekonomiky z 3,3 percenta predpovedaných v marcovej prognóze na 3,2 percenta. Na ekonomiku má podľa nej negatívny vplyv predovšetkým obchodné napätie. V budúcom roku však OECD naďalej počíta so zrýchlením hospodárskeho rastu na 3,4 percenta.

Organizácia navyše zlepšila odhad rastu ekonomiky eurozóny pre tento i budúci rok o 0,2 percentuálneho bodu. Tento rok by tak mal rast dosiahnuť 1,2 percenta a v roku 2020 až 1,4 percenta. V minulom roku sa hrubý domáci produkt eurozóny zvýšil o 1,8 percenta.

„Krehkú globálnu ekonomiku destabilizuje obchodné napätie,“ uviedol hlavný ekonóm OECD Laurence Boone a dodal, že na obzore sú veľmi vážne riziká. Podľa jeho slov musia vlády usilovnejšie spolupracovať na zabezpečení návratu silnejšieho a udržateľnejšieho rastu.

Veľmoci v podobe USA a Číny, ktoré sú najväčšími ekonomikami sveta momentálne proti sebe vedú obchodnú vojnu, v ktorej si navzájom uvalili nové a vyššie clá. „Ak sa obchodné napätie nezmierni, bude výsledok oveľa horší, než predpokladá náš základný scenár,“ varoval generálny tajomník OECD Angel Gurría.

OECD naďalej predpokladá, že hospodársky rast v USA a Číne bude v tomto aj budúcom roku spomaľovať. Výhľad pre USA však oproti predchádzajúcej prognóze o niečo zlepšila, zatiaľ čo výhľad pre Čínu zostal bezo zmeny.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.