OECD zhoršila odhad rastu svetovej ekonomiky v roku 2019

OECD zhoršila odhad rastu svetovej ekonomiky v roku 2019

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v utorok znížila odhad tohtoročného rastu svetovej ekonomiky z 3,3 percenta predpovedaných v marcovej prognóze na 3,2 percenta. Na ekonomiku má podľa nej negatívny vplyv predovšetkým obchodné napätie. V budúcom roku však OECD naďalej počíta so zrýchlením hospodárskeho rastu na 3,4 percenta.

Organizácia navyše zlepšila odhad rastu ekonomiky eurozóny pre tento i budúci rok o 0,2 percentuálneho bodu. Tento rok by tak mal rast dosiahnuť 1,2 percenta a v roku 2020 až 1,4 percenta. V minulom roku sa hrubý domáci produkt eurozóny zvýšil o 1,8 percenta.

„Krehkú globálnu ekonomiku destabilizuje obchodné napätie,“ uviedol hlavný ekonóm OECD Laurence Boone a dodal, že na obzore sú veľmi vážne riziká. Podľa jeho slov musia vlády usilovnejšie spolupracovať na zabezpečení návratu silnejšieho a udržateľnejšieho rastu.

Veľmoci v podobe USA a Číny, ktoré sú najväčšími ekonomikami sveta momentálne proti sebe vedú obchodnú vojnu, v ktorej si navzájom uvalili nové a vyššie clá. „Ak sa obchodné napätie nezmierni, bude výsledok oveľa horší, než predpokladá náš základný scenár,“ varoval generálny tajomník OECD Angel Gurría.

OECD naďalej predpokladá, že hospodársky rast v USA a Číne bude v tomto aj budúcom roku spomaľovať. Výhľad pre USA však oproti predchádzajúcej prognóze o niečo zlepšila, zatiaľ čo výhľad pre Čínu zostal bezo zmeny.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.