OPEC sa zameriava na veľmi dlhodobú spoluprácu

OPEC sa zameriava na veľmi dlhodobú spoluprácu

OPEC sa usiluje o „veľmi dlhodobú“ dohodu o spoluprácu s ostatnými vývozcami ropy, uviedol vo štvrtok generálny tajomník organizácie Mohammed Barkindo, reagujúci na správy, že Saudská Arábia a Rusko plánuje spoluprácu na 10 až 20 rokov čo sa týka dohľadu nad produkciou. „Hľadáme veľmi dlhodobú spoluprácu medzi OPEC a producentskými krajinami mimo OPEC,“ povedal na konferencii o energiách v Bagdade.

Rusko, najväčší svetový producent ropy, pracuje so 14 členskými krajinami Organizácie krajín vyvážajúcich ropu, aby obmedzil výrobu a zvýšil ceny ropy na 110 dolárov za barel z roku 2014. Dohoda o znížení produkcie, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2017, bola predĺžená v novembri až do konca roka 2018, čo umožnilo zvýšenie ceny barelu suroviny na približne 70 dolárov.

Okrem 24 krajín, ktoré podpísali vyhlásenie o spolupráci v novembri, ukázalo šesť ďalších producentských krajín solidaritu. Iránsky minister Djabar al-Louaimi povedal na konferencii, že niekoľko vývozcov ropy navrhlo šesťmesačné predĺženie dohody bez toho, aby menoval príslušné krajiny. Dodal, že rozhodnutie o predĺžení do roku 2018 bude závisieť od nadchádzajúcich schôdzí do konca roka.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.