Pandémia nahráva zlatým ETF. Investície do nich sú najvyššie za 4 roky

Pandémia nahráva zlatým ETF. Investície do nich sú najvyššie za 4 roky

Zatiaľ čo záujem o šperky kvôli vypuknutiu pandémie klesol, záujem o investíciu do zlatých ETF výrazne vzrástol. Podľa Svetovej rady pre zlato bol dokonca najvyšší za štyri roky.

Celkový dopyt po zlate sa za prvý kvartál 2020 vyšplhal na 1083,8 tony.  V zlatých ETF sa na konci kvartála nachádzali finančné prostriedky investorov v hodnote približne 3 185 ton čo predstavuje okolo 55 miliárd USD. Ide o najvyššiu hodnotu investície v dolárovom vyjadrení od roku 2013. V medziročnom porovnaní sa jednalo o celkový nárast 298 ton drahého kovu.

Naopak dopyt po zlatých zliatkoch oslabil o 19 percent na 150,4 tony, ale dopyt po minciach zaznamenal mierny rast na úrovni 36 percent, konkrétne 76,9 tony vďaka miernemu nárastu záujmu investorov zo západu.

Klesal aj záujem o zlaté šperky – keďže spotrebitelia sa sústreďujú skôr na vytváranie finančnej rezervy z dôvodu obáv z druhej vlny pandémie. Medziročne sa dopyt po šperkoch podľa dát Svetovej rady pre zlato prepadol o 39 percent na rekordné minimum na úrovni 325,8 tony.

Cena zlata v prvom kvartáli tohto roka stúpla z približne 1 520 USD na 1 600 USD za uncu. V polovici apríla však zaznamenala až hranicu 1750 USD za uncu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.