Podľa OECD globálna ekonomika zrýchľuje, ale zároveň sa zvyšuje aj riziko

Podľa OECD globálna ekonomika zrýchľuje, ale zároveň sa zvyšuje aj riziko

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj uverejnila svoje prognózy na roky 2018 a 2019. Očakáva sa rast svetovej ekonomiky o 3,9 %. Protekcionistické napätie sa ale zvýšilo a ohrozilo strednodobé výhľady. Ako rastie svetové hospodárstvo, tak aj napätie. Toto je diagnóza, ktorú vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej najnovšej prognóze uverejnenej utorok 13. marca.

V roku 2017 zaznamenal celosvetový rast najsilnejšiu výkonnosť za šesť rokov na úrovni 3,7 %. Očakáva sa, že trend bude pokračovať a stúpne v rokoch 2018 a 2019 s očakávaným globálnym rastom 3,9 %, zvýšením o 0,2 percentuálneho bodu na tento rok a 0,3 percentuálneho bodu ďalší v porovnaní s prognózami zverejnenými v novembri. Robustný globálny obchod, oživenie investícií a vysoká miera dôvery spotrebiteľov a domácností podporujú tento trend, ako aj nedávno ohlásené zníženie daní a nárast výdavkov v Spojených štátoch.

V eurozóne OECD očakáva pozitívny  vývoj pre Nemecko, ale aj pre Francúzsko, vďaka vplyvom nedávnych reforiem. Očakáva sa, že francúzske hospodárstvo porastie v roku 2018 o 2,2 % a v roku 2019 o 1,9 %, čo predstavuje nárast o 0,4 a 0,2 bodu z najnovších prognóz.

Toto zrýchlenie sa premieta do vytvárania pracovných miest. Na úrovni OECD miera nezamestnanosti konečne klesla pod úroveň pred krízou. Toto zlepšenie je však nerovnomerné, pretože mladým ľuďom profitovalo menej, ako starším pracovníkom.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.