Politická kríza v Taliansku: európske akciové trhy reagujú

Politická kríza v Taliansku: európske akciové trhy reagujú

Keďže Taliansko padá do krízy, európske trhy sa obávajú neistoty, ktorá je prítomná v krajine už niekoľko týždňov. Zatiaľ čo Taliansko ešte nemá žiadnu vládu a prepadá vo vážnu politickú a inštitucionálnu krízu, európske akciové trhy sa obávajú situácie a klesajú. Na konci dňa, v utorok 29. mája, CAC 40 stratil 1,29% a Dax klesol o 1,53 %.

Spočiatku veto prezidenta Sergia Mattarellyho na vymenovanie euroskeptického ministra financií Paola Savona trhy ubezpečoval. Avšak tvárou v tvár kríze, ktorá stále pretrváva, pokoj trval len krátku dobu. Investori sa už obávajú výsledkov nových volieb, ktoré sa pravdepodobne uskutočnia na jeseň alebo najneskôr na začiatku roka 2019, podľa Carla Cottarelliho, ktorý bol poverený formovaním vlády.

Predstavitelia talianskeho bankového sektora volajú po pokoji.  Guvernér centrálnej banky Ignazio Visco  považuje túto situáciu za veľmi vážnu a nevidí  žiaden dôvod k tomu, čo vidíme dnes na trhoch. Jedná sa čisto o emócie investorov.  Obdobie neistoty je generované znepokojením  zo strany inštitucionálnych investorov  a tak dochádza k výpredajom. Čo sa týka dlhopisov,  výnosy z talianskych dlhopisov stúpli na historické maximá, čo znamená, že náklady na vysoký dlh Talianska rastú. To môže spôsobiť stratu dôvery investorov, ktorí svoje peniaze budú sťahovať z talianskeho trhu do iných krajín. Situácia tak môže vyvrcholiť do podoby dlhodobej krízy. Vývoj štátnych dlhopisov, trhová hodnota bánk, ekonomika Talianska je už teraznegativizmom ovplyvnená.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.