🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Prehľad TOP týždenných správ

Prehľad TOP týždenných správ

Veľká pokuta pre Google

Regulátor vo Francúzsku v utorok oznámil, že Google by mal zaplatiť pokutu vo výške 593 miliónov za to, že nejednal „v dobrej viere“ s mediálnymi spoločnosťami. Zlyhanie spoločnosti je spojené s použitím ich obsahu a porušením pravidiel EÚ o autorských právach. Dôvodom bolo, že Google zobrazuje obsah ako články, obrázky a videá vytvorené mediálnymi spoločnosťami bez adekvátnej kompenzácie. Spoločnosti APIG, SEPM a AFP uviedli, že Google s nimi nerokoval „v dobrej viere“.

Spoločnosť PepsiCo zverejnila zárobky

Spoločnosť šokovala odvetvie. Producent nápojov zverejnil, že celkové tržby medziročne vzrástli o 20,5%. Príčinou boli hlavne silné dvojciferné prírastky tržieb v severoamerických štátoch v spoločnostiach PepsiCo vyrábajúcich nápoje, v Latinskej Amerike, EÚ a Afrike. Po zmiernení niektorých covid obmedzení je dopyt po nápojoch opäť. Podľa finančného riaditeľa Hugha Johnstona, firma počas pandémie investovala do spoločností, ktoré teraz vyplácajú dividendy, a tiež sa zvýšila mobilita, čiže spotrebitelia trávia viac času vonku.

Výkonnosť spoločnosti PepsiCo za 5 rokov. (Zdroj: Investing.com)

Apple ponúkne novú službu

Začala sa spolupráca medzi spoločnosťami Apple a Goldman Sachs. Spoločnosti chcú spoločne predstaviť novú službu „kúp teraz, zaplať neskôr“. Oznámenie naznačuje, že Apple by chcel ponúkať ďalšie finančné služby prostredníctvom svojej aplikácie „Wallet“. Z tohto dôvodu sú pre firmu nevyhnutné partnerstvá s finančnými spoločnosťami. Produkty typu „Nakúp teraz, zaplať neskôr“ umožňujú spotrebiteľom kúpiť drahé výrobky s možnosťou zaplatiť neskôr. Po tom, čo Bloomberg informoval o tejto správe, začali klesať akcie konkurencie, vrátane spoločností Affirm a Afterpay.

Negatívny výhľad pre USA

Podľa hodnotení agentúry Fitch dostala krajina potvrdenú valuáciu „AAA“, ale ratingový výhľad je negatívny. Táto predpoveď ratingu odráža pretrvávajúce riziká vo verejných financiách a trajektóriu dlhu, a to aj pri zohľadnení zlepšenia fiškálnych a dlhových prognóz agentúry Fitch z posledného preskúmania. Rating je ovplyvnený veľkosťou ekonomiky, výškou príjmu na obyvateľa a dynamickým podnikateľským prostredím.

Sledujte tento týždeň:

Vo štvrtok bude zverejnené rozhodnutie o sadzbe BOJ v Japonsku.

V piatok bude zverejnený index spotrebiteľských cien v EÚ.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.