Rast globálnej ekonomiky má byť v tomto roku najnižší od krízy  

Rast globálnej ekonomiky má byť v tomto roku najnižší od krízy  

Svetová ekonomika má v tomto roku rásť o tri percentá, čo predstavuje najpomalšie tempo od globálnej finančnej krízy. Ešte v júli pritom Medzinárodný menový fond (MMF) počítal s rastom 3,2 percenta. Pre porovnanie- v roku 2018 globálne hospodárstvo vzrástlo o 3,6 percenta.

K príčinám spomalenia rastu patrí podľa MMF rast obchodných bariér napríklad v podobe ciel, zvýšená geopolitická neistota a štrukturálne faktory ku ktorým patrí napríklad nízky rast produktivity  a starnúca populácia v ekonomicky vyspelých krajinách.

Negatívny dopad situácie okolo obchodnej vojny medzi USA a Číny však podľa fondu pomohli zmierniť stimulačné opatrenia centrálnych bánk. MMF predpokladá, že bez týchto krokov by bol rast globálnej ekonomiky tento aj v budúcom roku ešte na nižších úrovniach o cca 0,5 bodu.Fond znížil aj odhad rastu v budúcom roku a to o 0,1 percentuálneho bodu oproti júlovému výhľadu na 3,4 percenta.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.