Rast svetovej ekonomiky v roku 2019 spomalí na 3,5 percenta

Rast svetovej ekonomiky v roku 2019 spomalí na 3,5 percenta

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zhoršila prognózu vývoja globálnej ekonomiky z tohtoročných 3,7 percent.  Zmenila tak svoju predchádzajúcu prognózu, podľa ktorej malo tempo rastu na budúci rok zostať na úrovni roka 2018.

Dôvodom zhoršenia výhľadu sú narastajúce hrozby v podobe obchodných sporov a rastu úrokových sadzieb. OECD predpokladá, že ekonomický rast v eurozóne v v roku 2019 spomalí na 1,8 percenta z tohtoročných 1,9 percenta. V roku 2020 by mal spomaliť o ďalších 0,2 percenta.

OECD je tak vo svojom výhľade o niečo pesimistickejšie ako Európska komisia (EK), ktorá predpokladá v budúcom roku rast 1,9 percent a v roku 2020 až 1,7 percent, čo je 0,1 percenta viac oproti výhľadu OECD.

Spomaľovanie rastu očakáva aj v USA a Číne, ktoré patria k najväčším ekonomikám sveta. Budúci rok by mal rast americkej ekonomiky spomaliť na 2,7 percenta oproti aktuálnym 2,9 percentám. Čínska ekonomika by mala spomaliť o 0,3 percenta na 6,3 percent.

„Vyzývame politikov, aby pomohli obnoviť dôveru v medzinárodný obchodný systém založený na pravidlách a uskutočnili reformy podporujúce hospodársky rast a vzostup životnej úrovne,“ vyjadril sa generálny tajomník OECD Ángel Gurría.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.