Rastúce úrokové miery ohrozujú akciové trhy

Rastúce úrokové miery ohrozujú akciové trhy

Rast amerických štátnych dlhopisov by mohol pokračovať napriek spomaleniu hospodárskeho rastu. Sadzba 10-ročných amerických štátnych dlhopisov po prvýkrát od roku 2015 prekročila v apríli 3 % a dnes je naďalej blízka tejto úrovni. Toto napätie ohľadom úrokových sadzbieb výrazne ovplyvnilo akciový trh v USA. To vysvetľuje, prečo európske akciové trhy dokázali konečne vzrásť (+ 1% pre index Eurostoxx od začiatku roka, oproti -3 % pre index Dow Jones). Aby sme porozumeli tejto citlivosti akcií voči úrokovým sadzbám, musíme si položiť otázku príčin tohto zvyšovania sadzieb.

Môže sa tento pohyb prejaviť náhlym vzostupom hospodárskeho rastu na oboch stranách Atlantiku? Nie, práve naopak ekonomické ukazovatele na celom svete vyvolali obavy v prvom štvrťroku a to po dvoch rokoch optimizmu. Európa aj Spojené štáty ukázali tempo rastu pod očakávaniami ekonómov. Čísla zostávajú na dobrej úrovni, ale ich dynamika sa spomaľuje. Preto si uvedomujeme, že akciové trhy nevítajú toto zhoršenie trhov s dlhopismi, čo v žiadnom prípade nie je zdravým odrazom makroekonomického zlepšenia. Ale potom, čo je dôvodom tohto zhoršenia? Môže byť vinníkom opätovná obnova inflácie ?

Ročná miera inflácie v USA dosiahla v apríli 2,4 % a mohla by aj naďalej rásť. Navyše veľmi nízka miera nezamestnanosti spôsobuje, že niektorí ľudia sa obávajú, že začiatok mzdových tlakov podnecuje inflačné oživenie. V eurozóne miera inflácie stále nedosahuje cieľ 2 % stanovený Európskou centrálnou bankou. Jeho odhadovaná ročná úroveň 1,2 % v apríli potvrdila jeho pretrvávajúcu anémiu.

Takže ak to nie je ani hospodársky rast, ani inflácia, čo vysvetľuje nárast amerických úrokových sadzieb, ktoré  strašia akciové trhy? Jednoducho za tým stojí narušenie rovnováhy medzi ponukou a dopytom štátnych dlhopisov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.