Ropa začala tento rok pružným spôsobom, posilneným mnohými hospodárskymi, geopolitickými a klimatickými faktormi

Ropa začala tento rok pružným spôsobom, posilneným mnohými hospodárskymi, geopolitickými a klimatickými faktormi

V širšom slova zmysle, extrémne studená vlna, ktorá paralyzuje Severnú Ameriku a nárast napätia v Iráne s možnými dôsledkami, udržali v hre investorov, ktorí majú stále tendenciu  vstupovať na trh. Okrem toho existujú presné produkčné obmedzenia, ktoré podporili túto dynamiku. V tomto kontexte ropa Brent získala na svojej cene od začiatku roka nie menej ako 4 %, čo producentov čoraz viac teší.

Energetická informačná agentúra USA  je trochu optimistickejšia, čo sa týka dopytu a zvyšuje o 100 000 barelov svoju prognózu globálneho dopytu po rope v roku 2018, momentálne na 1,72 milióna barelov denne. To všetko je v súlade s opätovným zrovnovážením trhu ropy, ktorý je podporený výrazným poklesom zásob  v priemyselných krajinách, ktoré majú tendenciu smerovať k ich priemeru za posledných päť rokov. Platí to najmä v Spojených štátoch, ktoré zaznamenali výrazný pokles zásob ropy.

To je samozrejme prípad amerických producentov, ktorých produkcia sa očakáva, že prekročí 10 miliónov barelov denne v roku 2018 podľa Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA), čo je úroveň, ktorá nebola videná od roku 1970. Ťažba Spojených štátov by preto mala prekročiť hranice objemu Saudskej Arábie, keďže kráľovstvo je stále zaviazané rešpektovať výrobné kvóty stanovené OPEC. Naopak, venezuelský „výstup“ (táto krajina má najväčšie zásoby ropy na svete) pokračuje s riešením mnohých problémov, ako sú nedostatočné investície alebo korupcia, ktoré trápia celý priemysel.

Z technického hľadiska ropa Brent práve prekonáva miernu korekciu po januárových maximách. Cena sa pohybuje v rozmedzí 64 až 65,6 USD za barel. Nachádza sa v trojuholníku, takže čakáme, ktorým smerom prerazí jeho hranice.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.