🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

ROZHOVOR: Globálna potravinová kríza zostáva na úrovni hypotézy

ROZHOVOR: Globálna potravinová kríza zostáva na úrovni hypotézy

S hlavnou analytičkou brokerskej spoločnosti xPartners Olíviou Lacenovou sme hovorili o dôsledkoch zmeny klímy na ceny potravín, previsu ich ponuky a hladomoroch, aj o tom, prečo sú potravinové komodity rizikovou investíciou.

Podľa vašej analýzy vývoja cien potravinových komodít nebolo zatiaľ dokázané, že by sa svet v posledných rokoch rúcal do globálnej potravinovej krízy. Máme byť aj naďalej optimistami?

Ani s rastúcou populáciou sa momentálne nepotvrdzuje, že by sme mali čeliť globálnej potravinovej kríze. A ak nenastane prudká zmena súčasného trendu, tak ani v blízkej budúcnosti podobný scenár nehrozí. Potravinová kríza teda zostáva na úrovni hypotézy. Populácia totiž nenarástla do takej miery, aby nebolo možné pokryť dopyt, nehovoriac o tom, že niektoré krajiny podstatne rozširujú pestovateľské výmery základných plodín, ako je kukurica alebo sója, práve s ohľadom na predpokladaný postupný nárast dopytu.

Podľa správy OSN o potravinovej bezpečnosti a výžive z roku 2018 rastie vo svete od roku 2017 opäť hlad. Ak to vývoj globálnych ukazovateľov ponuky a dopytu nepotvrdzuje, ako si toto zistenie vysvetľujete?

Jednoducho. Tá správa poukazuje na to, že miera hladu vo svete síce stúpla, ale najmä kvôli regionálnym konfliktom alebo prírodným katastrofám. Tými sú poznačené štáty Afriky, ako je Južný Sudán a Eritrea alebo oblasti Južnej Ameriky. Ľudia tam hladujú v dôsledku narušených dodávok potravín, zlej hospodárskej situácie a neistoty a nie kvôli globálnemu nedostatku potravín. Napríklad zásoby kukurice a pšenice by podľa posledných odhadov ministerstva poľnohospodárstva USA mohli v priebehu tohto roka dosiahnuť rekordné úrovne.

To, že OSN upozorňuje na problémové oblasti, kde je nedostatok potravín je samozrejme potrebné a prospešné. Pomáha tým predchádzať riziku, že by tieto problémy prerástli bez povšimnutia do ešte horších rozmerov. Je tak možné včas robiť potrebné opatrenia, aby sa podobným situáciám predchádzalo a ľuďom, ktorí hladujú, bola v rámci dostupných možností zaistená potrebná pomoc.

Klimatické vplyvy sú podľa rovnakej správy jedným z hlavných faktorov nedostatku potravín. Reflektuje to nejako vaša analýza na strane ponuky? Ako si toto tvrdenie vysvetľujete?

Rovnako. Ide o nedostatok potravín v konkrétnych problémových oblastiach. A ten sa na skúmaných dátach vývoja cien sledovaných komodít na svetových trhoch z dlhodobého hľadiska jednoducho neodráža. Aspoň zatiaľ nie. Jedna vec je teda globálna potravinová kríza a niečo úplne iné lokálne výpadky spôsobené výraznými výkyvmi počasia alebo prírodnými katastrofami v danom regióne.

Dáta OSN však ukazujú, že počet extrémnych katastrof súvisiacich s počasím sa od začiatku 90. rokov zdvojnásobil. Je preto pravdepodobné, že v budúcnosti naozaj môžeme čeliť negatívnemu vplyvu na svetovú produkciu určitých druhov komodít.

Zatiaľ sa však klíma z globálneho…

Viac sa dočítate tu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.