ROZHOVOR: Globálna potravinová kríza zostáva na úrovni hypotézy

ROZHOVOR: Globálna potravinová kríza zostáva na úrovni hypotézy

S hlavnou analytičkou brokerskej spoločnosti xPartners Olíviou Lacenovou sme hovorili o dôsledkoch zmeny klímy na ceny potravín, previsu ich ponuky a hladomoroch, aj o tom, prečo sú potravinové komodity rizikovou investíciou.

Podľa vašej analýzy vývoja cien potravinových komodít nebolo zatiaľ dokázané, že by sa svet v posledných rokoch rúcal do globálnej potravinovej krízy. Máme byť aj naďalej optimistami?

Ani s rastúcou populáciou sa momentálne nepotvrdzuje, že by sme mali čeliť globálnej potravinovej kríze. A ak nenastane prudká zmena súčasného trendu, tak ani v blízkej budúcnosti podobný scenár nehrozí. Potravinová kríza teda zostáva na úrovni hypotézy. Populácia totiž nenarástla do takej miery, aby nebolo možné pokryť dopyt, nehovoriac o tom, že niektoré krajiny podstatne rozširujú pestovateľské výmery základných plodín, ako je kukurica alebo sója, práve s ohľadom na predpokladaný postupný nárast dopytu.

Podľa správy OSN o potravinovej bezpečnosti a výžive z roku 2018 rastie vo svete od roku 2017 opäť hlad. Ak to vývoj globálnych ukazovateľov ponuky a dopytu nepotvrdzuje, ako si toto zistenie vysvetľujete?

Jednoducho. Tá správa poukazuje na to, že miera hladu vo svete síce stúpla, ale najmä kvôli regionálnym konfliktom alebo prírodným katastrofám. Tými sú poznačené štáty Afriky, ako je Južný Sudán a Eritrea alebo oblasti Južnej Ameriky. Ľudia tam hladujú v dôsledku narušených dodávok potravín, zlej hospodárskej situácie a neistoty a nie kvôli globálnemu nedostatku potravín. Napríklad zásoby kukurice a pšenice by podľa posledných odhadov ministerstva poľnohospodárstva USA mohli v priebehu tohto roka dosiahnuť rekordné úrovne.

To, že OSN upozorňuje na problémové oblasti, kde je nedostatok potravín je samozrejme potrebné a prospešné. Pomáha tým predchádzať riziku, že by tieto problémy prerástli bez povšimnutia do ešte horších rozmerov. Je tak možné včas robiť potrebné opatrenia, aby sa podobným situáciám predchádzalo a ľuďom, ktorí hladujú, bola v rámci dostupných možností zaistená potrebná pomoc.

Klimatické vplyvy sú podľa rovnakej správy jedným z hlavných faktorov nedostatku potravín. Reflektuje to nejako vaša analýza na strane ponuky? Ako si toto tvrdenie vysvetľujete?

Rovnako. Ide o nedostatok potravín v konkrétnych problémových oblastiach. A ten sa na skúmaných dátach vývoja cien sledovaných komodít na svetových trhoch z dlhodobého hľadiska jednoducho neodráža. Aspoň zatiaľ nie. Jedna vec je teda globálna potravinová kríza a niečo úplne iné lokálne výpadky spôsobené výraznými výkyvmi počasia alebo prírodnými katastrofami v danom regióne.

Dáta OSN však ukazujú, že počet extrémnych katastrof súvisiacich s počasím sa od začiatku 90. rokov zdvojnásobil. Je preto pravdepodobné, že v budúcnosti naozaj môžeme čeliť negatívnemu vplyvu na svetovú produkciu určitých druhov komodít.

Zatiaľ sa však klíma z globálneho…

Viac sa dočítate tu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.