Rusi plánujú zrušenie DPH zo zlata

Rusi plánujú zrušenie DPH zo zlata

Ruské ministerstvo financií pripravuje návrhy na zrušenie DPH z investícií do zlata a dúfa, že toto opatrenie povzbudí obyvateľstvo k postupnému upusteniu od nákupu dolárov, podľa Alexandra Akhpolova, vedúceho oddelenia ministerstva financií.

Ruské úrady by mohli čoskoro umožniť nákup čistého zlata bez DPH, čo by z neho mohlo urobiť silného konkurenta dolára na trhu s úsporami. Jedná sa o snahu vyriešiť problém nízkeho dopytu po zlatových investíciách v Rusku.  Rusi sa už zamýšľali nad niekoľkými riešeniami: vytvoriť špeciálny mechanizmus na predaj zlata alebo zrušiť DPH z investícií do zlata  a to už v tomto roku.  V súčasnosti je sadzba DPH z investičného zlata v Rusku 18 %. Príchod zlata bez DPH na trh s úsporami prispeje k poklesu dopytu po cudzích menách, pretože zlato bude dobrou alternatívou.

Táto iniciatíca sa môže pokladať za revolučnú. Zmena zákonov umožní aktívnejšiu účasť verejnosti na investičných procesoch a zvýši potenciál kupujúcich na zabezpečenie svojich finančných rizík. Toto opatrenie možno považovať za spôsob zvýšenia aktivity spotrebiteľov, ktorá je vždy pozitívna pre všetky hospodárske aktivity.

Vláda začne v roku 2018 testovať informačný systém, ktorý umožní štátu sledovať obchod s drahými kameňmi a kovmi vo všetkých fázach. Navyše, aj keď sa zruší DPH na zlato, spotrebitelia budú podľa neho naďalej uprednostňovať zlaté mince, ktoré by pravdepodobne falšovali. Kupujúci bude môcť získať kompletné informácie o výrobcovi a produkte skenovaním kódu QR pomocou svojho smartphonu. Systém by mal byť schopný automaticky rozpoznať nekonzistentné údaje a podozrivé transakcie.

Cena zlata na trhu je v týchto dňoch v poklese. Za posledný týždeň stratila 1,88 % a z trojmesačného hľadiska je nižšia o 3, 84 %.  V rámci roku si udržalo + 4,2 % a za posledné 3 roky 5,55 %. Je teraz veľmi ťažké predpovedať, či návrh zrušenia DPH v Rusku bude mať vplyv na celosvetový trh so zlatom.

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.