Ruská ekonomika pod hrozbou nových amerických sankcií

Ruská ekonomika pod hrozbou nových amerických sankcií

Opatrenia, o ktorých sa rozhodlo 8. augusta vo Washingtone, majú v súčasnosti obmedzený účinok. Všetko bude závisieť od toho, či bude druhá salva pripravená.

Opatrenia USA prijaté 8. augusta proti Rusku, ktoré vstúpia do platnosti dnes (22. augusta) nespôsobujú strach, ale naopak ľudia sa správajú inak než by sa mali. Podľa výskumu z nemenovaného zdroja ruskí obyvatelia tvrdia, že pre nich sa nič nemení a že si zvykli na ekonomickú krízu a sankcie zo západu. Preplnené parkoviská v obchodných centrách a dlhé rady svedčia o skutočnosti, že spotreba, druhý motor národného hospodárstva, naďalej funguje na plný výkon.

Vo fáze obnovy od recesie v rokoch 2015-2016 sa krajina zdá byť zablokovaná, hrozí jej stagnácia kvôli nedostatku nových zdrojov rastu. Po náraste o 1,5 % v roku 2017 sa nárast hrubého domáceho produktu (HDP) od začiatku roka zrýchlil (v druhom štvrťroku medziročne o 1,8 %), ale stále je ďaleko od 7 % zaznamenaných počas prvých dvoch funkčných období prezidenta Vladimíra Putina (2000-2008) a ďaleko od svojho cieľa: prekročiť mieru globálneho rastu v roku 2018 (+ 3,9 % podľa Medzinárodného menového fondu MMF).

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.