🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Situácia na trhu so zlatom je neistá. Zlatý kov odoláva prerazeniu úrovne 1370 USD

Situácia na trhu so zlatom je neistá. Zlatý kov odoláva prerazeniu úrovne 1370 USD

Investori sa stále odvracajú od kúpy zlata, ktorého cena sa od začiatku roka pohybuje okolo 1330 USD. Bleskové oživenie volatility na trhoch, ani návrat inflácie nič nezmení.  Volatilita sa vrátila k „premiešaniu“ problémov na akciových trhoch, vyzývajúc investorov, aby boli opatrní. V prvom februárovom týždni VIX doslova explodoval (150 %), čo bolo dôsledkom prudkého poklesu S&P500 o 6,5 %. Z tejto obnovenej averzie voči riziku však zlato nevyťažilo. Naopak, zlatý kov klesol o 2 % a bol  hlavne penalizovaný nárastom dolára. Treba však poznamenať, že tieto násilné pohyby smerom nadol vyzývajú traderov, aby predávali.

Podľa dostupných údajov  pokles dopytu po zlate vyplýva z nízkeho prílivu zlata do ETF tj. z 545,8 tony v roku 2016 na 202,8 tony v roku 2017. Vyzerá to tak, že zlatu nič nepraje.  Jeho cena teda zostáva úplne závislá od menovej protihodnoty.

Avšak nie je všetko pre kupcov zlata tak čierne. Sústredením sa na ostatné zložky jeho dopytu môžeme  vidieť prudký nárast dopytu po zlatých šperkoch o 4 % v roku 2017 (na 2135 ton) vďaka intenzívnemu podnetu Indie (+ 12 %) a Číny (+ 3 %). Okrem toho tieto oblasti spotreby zvyšujú dopyt po ingotoch a zlatých minciach, ktoré sa stabilizujú na 1029 ton, pričom je zaznamenaný rast o 8 %, čo sa týka Číny a Indie, o 2 %.

Podstatné sú  investície do ťažobného sektoru, ktoré sú na nízkej úrovni kvôli finančnej krehkosti hlavných aktérov, objem novej ťažby zlata, ktorý je čoraz slabší a prísnejšie environmentálne predpisy. Všetky tieto faktory naznačujú, že pokles dodávok zlata  v nasledujúcich rokoch je možný.

Zdá sa, že nerovnováha medzi ponukou a dopytom sa môže ľahko prejaviť v prípade masívneho návratu tokov do ETF. Z technického hľadiska sa zlato dlhodobejšie pohybuje v širokom horizontálnom pásme od 1200 do 1370 USD. Trend preto zostáva neutrálny. Budeme čakať na ukončenie tohto obchodného pásma, aby bolo možné konať jedným smerom. Prerazenie hornej hranice pásma, by značilo  skutočný nákupný signál s cieľovou hodnotu 1500 USD. Naopak, rozbehnutie smerom nadol pod úroveň 1200 USD, by mohlo docieliť  najnižšiu hodnotu z roku 2016.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.