Slabý jüan, čínska „najlepšia protekcionistická zbraň“ proti Trumpovi

Slabý jüan, čínska „najlepšia protekcionistická zbraň“ proti Trumpovi

Čínska mena výrazne oslabila na najnižšiu úroveň za rok voči doláru. Pokles je poháňaný čínskymi orgánmi, ktoré sa spoliehajú na výmenný kurz a prostredníctvom neho reagujú na Spojené štáty v súvislosti s eskaláciou obchodného napätia.

Peking si vybral svoju zbraň v obchodnej bitke, ktorú Spojené štáty rozpútali proti čínskej moci. Jüan dosahuje svoju najnižšiu úroveň za viac ako rok. Čínska mena klesla na 6,7685 jüanov voči doláru. Celkovo sa od konca marca oslabila voči americkému doláru o 7,6 %. Zníženie jüanu voči doláru je najlepšou pretekcionistickou zbraňou a odpoveďou čínskych orgánov na zvýšenie colných poplatkov Spojených štátov na výrobky vyvážané Čínou.

Jüan stratil viac za posledné tri mesiace ako za 12 mesiacov od devalvácie v roku 2015. Keďže počas desiatich rokov zaznamenal výrazné výkyvy voči doláru, tento jav ešte nespôsobuje rozsiahle znepokojenie. Z fundamentálneho hľadiska jüan rovnako ako mnoho iných mien, môže oslabovať alebo posilňovať v závislosti od makroekonomického výhľadu a ďalších podobných aspektov.

Pokračujúci pokles jüanu navyše nie je v rozpore s očakávaniami trhu, pretože sa neočakáva, že by ho čínske úrady chceli zastaviť, čo dokazuje správanie čínskej centrálnej banky. Kontext zvýšeného obchodného napätia medzi Čínou a Spojenými štátmi s uložením sadzieb vo výške 25 % na čínske výrobky, ku ktorému reagovala Čína tým, že sa zamerala na rovnaký odvetný krok, je nepochybne na začiatku rozhodnutí zo strany čínskych orgánov. Táto odpoveď sa považuje za významnú kompenzáciu čínskych vývozcov za stratu konkurencieschopnosti v dôsledku zvyšovania amerických ciel.

Donald Trump sa obáva  pádu ázijskej meny, pretože pokles meny vo veľkej miere znevýhodňuje americkú ekonomiku. Z dlhodobého hľadiska by však ďalší pokles mohol vytvoriť atmosféru neistoty, ktorá by tiež poškodila čínske hospodárstvo, pretože bude ťažšie zachovať dôveru zahraničných investorov pri nákupe aktív denominovaných v jüane.

 

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.