🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Slabý jüan, čínska „najlepšia protekcionistická zbraň“ proti Trumpovi

Slabý jüan, čínska „najlepšia protekcionistická zbraň“ proti Trumpovi

Čínska mena výrazne oslabila na najnižšiu úroveň za rok voči doláru. Pokles je poháňaný čínskymi orgánmi, ktoré sa spoliehajú na výmenný kurz a prostredníctvom neho reagujú na Spojené štáty v súvislosti s eskaláciou obchodného napätia.

Peking si vybral svoju zbraň v obchodnej bitke, ktorú Spojené štáty rozpútali proti čínskej moci. Jüan dosahuje svoju najnižšiu úroveň za viac ako rok. Čínska mena klesla na 6,7685 jüanov voči doláru. Celkovo sa od konca marca oslabila voči americkému doláru o 7,6 %. Zníženie jüanu voči doláru je najlepšou pretekcionistickou zbraňou a odpoveďou čínskych orgánov na zvýšenie colných poplatkov Spojených štátov na výrobky vyvážané Čínou.

Jüan stratil viac za posledné tri mesiace ako za 12 mesiacov od devalvácie v roku 2015. Keďže počas desiatich rokov zaznamenal výrazné výkyvy voči doláru, tento jav ešte nespôsobuje rozsiahle znepokojenie. Z fundamentálneho hľadiska jüan rovnako ako mnoho iných mien, môže oslabovať alebo posilňovať v závislosti od makroekonomického výhľadu a ďalších podobných aspektov.

Pokračujúci pokles jüanu navyše nie je v rozpore s očakávaniami trhu, pretože sa neočakáva, že by ho čínske úrady chceli zastaviť, čo dokazuje správanie čínskej centrálnej banky. Kontext zvýšeného obchodného napätia medzi Čínou a Spojenými štátmi s uložením sadzieb vo výške 25 % na čínske výrobky, ku ktorému reagovala Čína tým, že sa zamerala na rovnaký odvetný krok, je nepochybne na začiatku rozhodnutí zo strany čínskych orgánov. Táto odpoveď sa považuje za významnú kompenzáciu čínskych vývozcov za stratu konkurencieschopnosti v dôsledku zvyšovania amerických ciel.

Donald Trump sa obáva  pádu ázijskej meny, pretože pokles meny vo veľkej miere znevýhodňuje americkú ekonomiku. Z dlhodobého hľadiska by však ďalší pokles mohol vytvoriť atmosféru neistoty, ktorá by tiež poškodila čínske hospodárstvo, pretože bude ťažšie zachovať dôveru zahraničných investorov pri nákupe aktív denominovaných v jüane.

 

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.