Stačí krok a Talianska ekonomika môže spustiť katastrofu

Stačí krok a Talianska ekonomika môže spustiť katastrofu

Ešte v decembri bol najpálčivejším problémom Talianska vládny rozpočet na najbližšie obdobie. Teraz vládu tlačí do kúta recesia, do ktorej sa lokálna ekonomika prepadla už koncom minulého roka. Navyše, verejný dlh sa v novembri 2018 vyšplhal na 2,35 bilióna eur čo presahuje 133 percent HDP krajiny.

S prichádzajúcim spomalením rastu globálnej ekonomiky je teda jasné, že silnie potreba čo najskôr podniknúť kroky, ktoré by mohli súčasnú situáciu v talianskom hospodárstve aspoň čiastočne zlepšiť. Momentálne totiž ide o jediný štát eurozóny, ktorý sa oficiálne nachádza v technickej recesii a predstavuje povestné „najslabšie ohnivko“ Európskej únie ako celku.

Podľa informácii, ktoré zverejnil Bloomberg sa tamojšia vláda rozhodla predať štátny majetok v hodnote 1,8 miliardy eur a znížiť tak momentálne dlhové zaťaženie. Ministerstvo financií s regionálnymi a miestnymi správami už vyberá vhodné nehnuteľnosti, pre ktoré štát už nejakú dobu nenachádza využitie ako sú niektoré nemocnice, vojenské kasárne alebo kancelárske budovy. Prvé reality by sa mali dostať do predaja už koncom tohto roka. Podľa dostupných vládnych údajov z roku 2018 disponuje Taliansko na svojom území nehnuteľnosťami v celkovej hodnote 283 miliárd eur.

Túto vládnu snahu však nepozorujeme prvýkrát. Už v minulosti sa napríklad za vlády Silvia Berlusconiho alebo Mattea Renziho  objavili pokusy o získanie financií na zníženie dlhu predajom verejného majetku, no nakoniec sa predal len zlomok z pôvodne plánovaného objemu. Je teda viac ako pravdepodobné, že podobný scenár sa odohrá aj teraz.

A aj keby sa predsa len podarilo predajom získať celý plánovaný objem vo výške 1,8 miliardy, je to len malá kvapka v mori problémov, ktoré treba vyriešiť, aby krajinu nepostihol rovnaký osud ako to bolo v prípade Grécka. To si muselo prejsť troma záchrannými balíčkami a bolestivými opatreniami zo strany EÚ, aby sa opäť dokázalo postaviť na vlastné nohy.

Taliansko delí od podobného osudu len veľmi tenká čiara. HDP krajiny sa v treťom kvartáli 2018 znížil o 0,1 percenta a v poslednom kvartáli o 0,2 percenta oproti predchádzajúcemu obdobiu, čo uvrhlo ekonomiku do spomínanej technickej recesie.  Aj preto možno očakávať, že hospodársky rast bude v tomto roku pravdepodobne pod cieľovým 1 percentom, ktoré stanovila vláda. Taliansky podnikateľský zväz Confindustria počas uplynulého piatka dokonca predpovedal, že sa bude pohybovať len „mierne nad nulou“.

Ďalšími problémami, ktoré krajinu ničia zvnútra sú okrem neustále narastajúceho verejného dlhu nevyriešené hospodárske a finančné problémy medzi ktoré možno zaradiť zhoršený životný štandard obyvateľstva, vysokú nezamestnanosť, ktorá dosiahla podľa údajov Trading Economics z októbra 2018 úroveň 10,6 percenta a labilný bankový systém, ktorý stále predstavuje reálnu hrozbu, ktorá by mohla štát uvrhnúť do prípadnej krízy. Prečo?

Len pred pár týždňami musela Európska centrálna banka (ECB) určiť troch nútených správcov poslednej problematickej talianskej banky Carige, nakoľko sa jej nepodarilo získať potrebný kapitál na záchranný plán, ktorý mal pomôcť ochrániť lokálny bankový systém pred kolapsom. V roku 2016  boli zachránené banka Monte dei Paschi di Siena a dve menšie benátske banky. Banka Carige však stále nie je mimo ohrozenia.

V prípade, že by ECB začala dvíhať úrokové sadzby podobne ako to koncom roka 2018 urobil Fed, v už aj tak zadĺženom štáte by sa zvýšili šance na nesplácanie úverov, čo by viedlo k prehĺbeniu súčasných hospodárskych problémov. Keďže ECB sa k tomuto kroku podľa posledného vystúpenia Mária Draghiho nechystá, tento možný negatívny scenár zatiaľ zostáva v úzadí. Otázne zostáva dokedy…

Taliansky akciový index FTSE Mib  si od začiatku roka napriek negatívnym správam o recesii drží rastúci trend. Celkovo za posledný mesiac posilnil o 9,5 percenta a obchoduje sa na úrovni okolo 19 960 bodov. Koncom roka 2018 sme však boli svedkami výraznejšieho prepadu indexu, keď talianska vláda nechcela ustúpiť a na odporúčanie EÚ znížiť deficit rozpočtu pre rok 2019. Nakoniec ho pod hrozbou disciplinárneho konania a s tým súvisiacej možnej pokuty predsa len znížila.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.