🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

 • Setting privacy preferences
 • Secure log in
 • Secure connection during the usage of services
 • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

 • Most viewed pages
 • Interaction with content
 • Error analysis
 • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

 • Promote our services on other platforms and websites
 • Measure the effectiveness of our campaigns

Stať sa partnerom

Obchodujte s nami a staňte sa viazaným agentom..

Kto je viazaný agent
 
Osoba so sídlom v členskom štáte, ktorá koná pod plnou a bezpodmienečnou zodpovednosťou len pre jednu investičnú spoločnosť členského štátu.
 
Služby viazaného agenta

 • Prijímanie a zasielanie objednávok vo vzťahu k finančným inštrumentom spoločnosti
 • Propagácia investičných alebo vedľajších služieb
 • Prilákanie klientov alebo potenciálnych klientov
 • Umiestňovanie finančných nástrojov
 • Poskytovanie poradenstva klientom alebo potenciálnym klientom v súvislosti s finančnými nástrojmi alebo službami spoločnosti

Požiadavky na viazaného agenta

 • Vhodní zamestnanci s príslušnými zručnosťami, vedomosťami a skúsenosťami
 • Sídlo spoločnosti v členskom štáte

Výhody pre partnerov:

Prístup k analýzam
Celodenná podpora
Partnerstvo s regulovaným a licencovaným maklérom

Výhody pre klientov:

Pohodlné zadávanie príkazov
Rýchle vykonávanie obchodov
Ekonomický kalendár a trhové správy priamo v platforme
Vytvorenie a grafická úprava priamo v grafoch
Sledovanie obchodov priamo vo Vašom mobile

Obchodovanie s pákovými produktmi ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu.

xPartners vypláca provízie svojim viazaným agentom, ktorí nasmerujú klientov na spoločnosť. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa provízií splatných viazaným agentom vám poskytneme písomne na adrese tiedagents@goldenburggroup.eu.

Kontakt

Ak máte záujem o túto službu, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára:
Požadované pole
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.