Striebro, lacný kov s veľkým potenciálom

Striebro, lacný kov s veľkým potenciálom

V posledných mesiacoch sme toho už veľa počuli o zlate, či paládiu, ktoré si na malú chvíľu ukradlo titul kráľa drahých kovov.  Ale čo striebro? Iste, v období kedy akciové trhy klesajú sa zvyčajne investori uchyľujú „do bezpečných prístavov“ pri ktorých sa popri zlate spomína aj striebro. Kým v prvej polovici roka 2018 zaznamenávalo spolu s ďalšími drahými kovmi prudký prepad ceny, v posledných týždňoch jeho cena posilňuje v dôsledku poklesov na akciových trhoch. Za posledný mesiac jeho hodnota vzrástla z 14,3 USD za uncu na 15,5 USD za uncu čo predstavuje nárast o viac ako 8 percent. To však nie je jediný dôvod prečo sa oplatí pri diverzifikácii portfólia pozrieť aj na výhody tohto kovu.

Podľa ukazovateľa Gold to Silver Ratio sa pomer medzi zlatom a striebrom za posledné roky výrazne vzrástol a dostal sa na úroveň 1:83. Ešte v novembri prekročil jednu z historicky najvyšších hraníc, keď sa dostal na hodnotu 1:86. V praxi to znamená, že kým v roku 2014 mala jedna unca zlata hodnotu 61 uncí striebra, dnes je to až 83 uncí striebra. Za cenu jednej unce zlata tak dnes dokážeme nakúpiť oveľa viac striebra ako v minulosti. Trhová hodnota bieleho kovu je tak buď veľmi podhodnotená, alebo hodnota jeho žltého náprotivku príliš nadhodnotená. Každopádne tento ukazovateľ momentálne nahráva v prospech nákupu striebra. Pri pohľade do minulosti sa pomer priemerne udržiaval na hranici okolo 1:50.

Potenciál striebra je skutočne obrovský. Spomedzi kovmi vyniká najlepšou tepelnou a elektrickou vodivosťou, vďaka čomu sa používa ako súčasť rôznych zliatin. Získava sa ako vedľajší produkt pri ťažbe iných hornín ako je napríklad olovo, ruda alebo meď. Koncentrácia striebra na jednu vyťaženú tonu horniny pritom dosahuje len približne 50 gramov. Najväčšiu využiteľnosť nachádza v priemyselnom segmente, ktorý tvorí až 85 percent spotreby striebra, pričom k najväčším producentom vo svete patria USA, Kanada, Mexiko, Peru a Austrália. Striebro nájdeme v zrkadlách, solárnych paneloch, mobilných telefónoch, tabletoch, či počítačových klávesniciach, vďaka čomu jeho dopyt v posledných rokoch stúpa v dôsledku narastajúcej životnej úrovne v rozvojových krajinách. Kvôli antibakteriálnym účinkom je aj súčasťou dezinfekčných bandáží na ošetrenie rán, či antibiotík. Lenže možnosť recyklácie tohto kovu je veľmi nízka – tvorí len 15 percent, aj kvôli tomu, že cena výrobkov je pomerne nízka, rovnako ako obsah striebra v nich a z ekonomického hľadiska sa tak recyklácia nevyplatí, takže sa vyhadzujú spolu s obsahom drahého kovu.


Nehovoriac o tom, že nálezísk neustále ubúda, čo môže znamenať, že v budúcnosti sa striebro stane nedostatkovým tovarom. Americká vedecko-výskumná agentúra United States Geological Survey, ktorá skúma geografiu USA, prírodné zdroje, nerastné suroviny a katastrofy zverejnila informáciu, svetové zásoby komodity majú byť vyčerpané už do roka 2020, čo by pri súčasnom využití a priemyselnom dopyte znamenalo prudký rast ceny. Aj preto sa čím ďalej tým viac investorov obzerá po investícií do tohto kovu.

Okrem toho je jedným z efektívnych spôsobov uchovávania hodnoty, najmä v časoch hospodárskeho poklesu. V prípade vypuknutia krízy a teda možného „znehodnotenia“ meny cena drahých kovov vrátane cenovo dostupného striebra smeruje nahor. Potvrdilo sa to aj pri poslednej kríze v roku 2008, kedy jeho hodnota doslova vystrelila nahor o 400 percent a v prvých rokoch po kríze prekonala nové maximá, ktoré dosiahli vrchol v apríli 2011 na hodnote vyše 48 USD za uncu.


Navyše, ako hovoria ostrieľaní ekonómovia – v časoch krízy so zlatom po chleba určite nepôjdete, ale so striebrom možno áno.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.