Striebro sa chopí svojej šance. Dosiahlo najvyššiu hodnotu od začiatku tohto roka

Striebro sa chopí svojej šance. Dosiahlo najvyššiu hodnotu od začiatku tohto roka

Drahý kov v podobe striebra od začiatku roka vykazoval pomerne slabý výkon a ukazovateľ jeho hodnoty voči zlatu Gold to Silver Ratio atakoval 26 – ročné maximá. Aj keď situácia pre biely kov nevyzerala príliš pozitívne, stačil necelý mesiac a „lacnejšia“ varianta žltého náprotivku ukazuje investorom svoju silu.

Kým v polovici júla dosahoval ukazovateľ pomeru ceny medzi týmito dvoma kovmi hodnotu 93, v priebehu minulého týždňa klesol na 86. V praxi to znamená, že kým pred pár týždňami bolo možné za cenu jednej unce zlata kúpiť 93 uncí striebra, teraz je to „iba“ 86 uncí.  Dôvodom je posilnenie ceny striebra, ktorá v posledných dvoch týždňoch smeruje výraznejšie nahor.

Ešte 12. júla by sme za nákup jednej unce bieleho kovu zaplatili približne 15,2 USD, v polovici minulého týždňa to už bolo okolo 16,6 USD za uncu, čo predstavuje nárast vyše 9 percent.  Striebro sa tak dostalo najvyššiu hodnotu od začiatku roka 2019.

Keď sa pozrieme do histórie, nájdeme viacero situácií,  kedy sa investori v čase neistoty na trhu alebo blížiacej sa recesie uchyľovali k drahým kovom a najskôr začala posilňovať cena zlata, ktorú striebro s odstupom času nasledovalo. Zdá sa, že momentálne môžeme byť svedkami podobnej situácie, nakoľko zlato svoju cenovú „rally“ odštartovalo už koncom júna a teraz sa k nemu pridáva aj striebro. Rast jeho ceny nepochybne umocňuje súčasná geopolitická situácia, kedy má globálna ekonomika vrchol svojho rastového cyklu za sebou a trhy očakávajú ako sa vyvinie situácia okolo obchodnej vojny medzi USA a Čínou, ale aj odchod Veľkej Británie z Európskej únie.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.14% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.