🍪 Cookies

We use cookies to store, access and process personal data to give you the best online experience. By clicking Accept Cookies you consent to storing all cookies and ensure best website performance. You can modify cookie preferences or withdraw consent by clicking Cookie Settings. To find out more about cookies and purposes, read our Cookie Policy and Privacy Notice.

Cookies settings


Cookie Control

What are cookies?

Cookies are small text files that enable us, and our service provides to uniquely identify your browser or device. Cookies normally work by assigning a unique number to your device and are stored on your browser by the websites that you visit as well as third-party service providers for those website. By the term cookies other technologies as SDKs, pixels and local storage are to be considered.


If Enabled

We may recognize you as a customer which enables customized services, content and advertising, services effectiveness and device recognition for enhanced security
We may improve your experience based on your previous session
We can keep track of your preferences and personalize services
We can improve the performance of Website.


If Disabled

We won't be able to remember your previous sessions, that won't allow us to tailor the website according to your preferences
Some features might not be available and user experience reduced without cookies


Strictly necessary means that essential functions of the Website can not be provided without using them. Because these cookies are essential for the properly working and secure of Website features and services, you cannot opt-out of using these technologies. You can still block them within your browser, but it might cause the disfunction of basic website features.

  • Setting privacy preferences
  • Secure log in
  • Secure connection during the usage of services
  • Filling forms

Analytics and performance tracking technologies to analyze how you use the Website.

  • Most viewed pages
  • Interaction with content
  • Error analysis
  • Testing and Measuring various design effectivity

The Website may use third-party advertising and marketing technologies.

  • Promote our services on other platforms and websites
  • Measure the effectiveness of our campaigns

Ťažiari Newmont a Goldcorp spoja sily a vytvoria najväčšieho producenta v obore na svete

Ťažiari Newmont a Goldcorp spoja sily a vytvoria najväčšieho producenta v obore na svete

Americká ťažobná spoločnosť Newmont Minig má v pláne prevziať menšieho konkurenta v podobe kanadského Goldcorp. Ako spoločnosti oznámili v pondelok, za toto spojenie Newmont Mining zaplatí približne 10 miliónov USD a stane sa tak najväčším svetovým producentom zlata.

Podľa očakávaní by mala nová spoločnosť vyprodukovať v najbližších 10-tich rokoch 6 až 7 miliónov uncí zlata. Pre porovnanie – v roku 2017 Newmont vyrobila 5,3 milióna uncí zlata a Goldcorp vyťažila 2,6 milióna uncí. Zásoby a zdroje, ktoré majú byť najväčšie v sektore zlata budú umiestnené v banských jurisdikciách v Amerike, Austrálii a Ghane.

Po dokončení transakcie budú mať akcionári spoločnosti Newmont pod kontrolou 65 percent zlúčeného podniku, zatiaľ čo akcionári kanadskej firmy si zachovajú dohľad nad 35 percentami. Finalizácia fúzie sa očakáva v druhom kvartáli 2019 po schválení akcionármi a regulačnými orgánmi v Európe, Kanade, Mexiku a Južnej Kórei.

Ťažobný priemysel zlata sa v posledných mesiacoch ocitol v centre kritiky investorov za zlú správu kapitálu a klesajúce zlaté rezervy v spojení s vyššími nákladmi ich donútili hľadať možnosti nákladovej efektivity.

Ako informovala agentúra Reuters, Newmont ponúkne za akcie Goldcorp 0,328 svojho podielu a 0,02 USD za každú akciu firmy Goldcorp, čo predstavuje na základe piatkového uzavretia Newmontu 11,46 USD za akciu, teda 18-percentnú prémiu k piatkovej uzatváracej cene akcií preberaného Goldcorpu.

Počas pondelkového obchodovania podiely firmy Newmont zaznamenali pokles o 2,6 percenta, kým akcie Goldcorpu vzrástli o 13 percent.

Transakcia je druhou významnou fúziou v banskom priemysle, keďže Barrick Gold sa v septembri minulého roka rozhodol kúpiť spoločnosť Randgold Resources Ltd za účelom zníženia nákladov.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 83.12% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.