Technická analýza: ropa Brent a WTI 7.8.2018

Technická analýza: ropa Brent a WTI 7.8.2018

Cena ropy Brent a aj WTI počas včerajšieho obchodného dňa strácali a od dnešného rána začínajú opäť stúpať. Dôvodom bolo hľadanie silnejších supportov na odrazenie.

Na hodinnovom grafe WTI je vidieť ako sa cena pohybuje v trojuholníku s dolnou hranicou 67 USD. Včera v poobedňajších hodinách sa cena odrazila od vrchnej línie k 68,80 USD, kde od dnešného rána začala opäť stúpať. Momentálne testuje hranicu 69 USD, ale dôležité je to, či sa dostane opäť k hornej línií a prerazí ju. Keby sa tak stalo, potvrdila by pokračovanie rastúceho trendu. Kritická je však rezistentná úroveň 70 USD, s ktorou by mohla  bojovať. Z dlhodobého hľadiska však ešte potrvá, kým cena sa dostane k maximám v blízkosti 75 USD. Má pred sebou ešte minimálne 3 prekážky v podobe rezistencií.

Ropa Brent sa snažila preraziť úroveň 74 USD, čo sa jej včera nepodarilo a odrazila sa späť k 73,22 USD. Tak ako aj WTI sa Brent nachádza v rastúcom trende na dennom grafe. Pokračovanie trendu bude potvrdené po prerazení už spomínanej úrovne 74 USD, kde by mohla potom bez problémov pokračovať k 75 USD. Ak neprerazí cez 74 USD, alternatívne by mohlo dôjsť k poklesu k supportu 73 USD a následne ak by prerazila, tak by sa mohla dostať aj k silnému supportu 71,50 USD.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty. Obchodovanie s pákovými produktmi, ako sú CFD a FX, zahŕňa podstatné riziko straty a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Obchodovanie s takýmito produktmi je riskantné a môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu. Prečítajte si prosím Upozornenie na riziká
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 82.70% účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.